Pomiary instalacji elektrycznych

Podstawowe pomiary dokonywane w instalacjach elektrycznych

Projektując i wykonując instalację elektryczną, wykonawcy powinni zwrócić uwagę na jej niezawodność, bezpieczeństwo oraz czytelność. Uzyskanie pożądanego rezultatu jest możliwe dzięki wykorzystaniu wysokiej jakości komponentów oraz trwałych oznaczeń. Specjaliści zauważają jednak, że sama realizacja projektu na najwyższym poziomie nie jest wystarczająca. Konieczne jest też regularne przeprowadzanie przeglądów i pomiarów. Jakich? Wyjaśniamy.

Pomiary instalacji a przepisy prawa

Dokładne informacje na temat koniecznych do przeprowadzenia pomiarów instalacji elektrycznych zawarte zostały w przepisach prawa. Zgodnie z ich zapisami, pierwsze z nich powinny zostać wykonane jeszcze przed oddaniem instalacji do użytku. Kolejne terminy ustalane są w oparciu o typ budynku. W przypadku obiektów mieszkalnych przeprowadza się je co najmniej raz na 5 lat bądź w sytuacji wystąpienia szczególnych okoliczności. Każdorazowo daty ustalane są na podstawie rodzaju instalacji, wyposażenia czy też środowiska w jakim działają. Zgodnie z obowiązującym prawem w miejscach pracy, ale też obiektach o podwyższonym ryzyku pożaru instalacje muszą być weryfikowane nawet raz w roku. Terminarz zawsze warto skonsultować z fachowcem, aby sprostać wymogom prawa budowlanego i BHP.

Podstawowe pomiary instalacji elektrycznej

W obiektach mieszkalnych konieczne jest przeprowadzenie kilku podstawowych pomiarów i zweryfikowanie, czy instalacja jest wykonana prawidłowo. Prace te obejmują weryfikację zarówno sposobu przyłączenia, jak i popełnienia ewentualnych błędów jeszcze na etapie projektowania. Pierwszy stopień kontroli obejmuje sprawdzenie, czy nie występują uszkodzenia mechaniczne oraz stanu przewodów i wszelkich połączeń. Wszystkie informacje uzyskane w trakcie prac pomiarowych muszą zostać zawarte w protokole umożliwiającym oddanie instalacji do użytku. Konieczne jest również przeprowadzenie dokładniejszej weryfikacji obejmującej skuteczność zastosowanej ochrony przed spięciem, ochrony przeciwpożarowej, a także prawidłowość działania wyłączników różnicowo-prądowych. Ważne jest też uzyskanie wyniku pomiaru rezystencji izolacji, dzięki czemu możliwe jest zweryfikowanie stanu izolacji przewodów, a także stwierdzenie czy nie doszło do ich uszkodzeń. Rezystencja izolacji to kluczowa wielkość elektryczna, która uzyskana na odpowiednim poziomie chroni przed wystąpieniem nadmiernego upływu prądu, ale też niepożądanymi działaniami wyłączników prądowych. Warto zwrócić uwagę, że pomiar ten dokonywany jest po wyłączeniu zasilania.

Specjaliści z firmy ENERGOCENTRUM zaznaczają, że szczegółowy zakres czynności pomiarowych jest każdorazowo dopasowywany do specyfiki instalacji, miejsca jej montażu, ale też charakterystyki obiektu.

śr. ocena 5 / głosów 1