piec rurowy

Podstawowe informacje na temat pieców rurowych

Żaden zakłada piekarski lub cukierniczy nie może obejść się bez odpowiednich pieców – jest to podstawowe i jednocześnie najdroższe ze wszystkich urządzeń wykorzystywanych do pieczenia chleba i ciast. W zależności od rodzaju produkowanych wypieków stosuje się odpowiednie typy pieców. Jednym z nich jest piec rurowy.

Czym jest piec rurowy?

Piec rurowy to rodzaj pieca, w którym podstawowym elementem grzejnym są tzw. rurki Perkinsa – są to zamknięte rury, wykonane z wysokogatunkowej stali i wypełnione w 1/3 wodą destylowaną. Jeden koniec każdej rury jest wmurowany w palenisko, podczas gdy drugi wprowadzany jest do komory wypiekowej. Podczas podgrzewania rur wytwarza się w nich para, która znacznie zwiększa ciśnienie wewnątrz rur i tym samym podwyższa temperaturę wrzenia wody. Dzięki temu możliwe jest osiągnięcie wewnątrz komory wypiekowej temperatury około 250-260 stopni Celsjusza. Należy uważać, by ciśnienie wewnątrz rur nie przekroczyło maksymalnej wartości, grozi to bowiem wybuchem, a w konsekwencji uszkodzeniem urządzenia i poważnymi obrażeniami osób, które przy nim pracują. Rury pieca ułożone są pokładami – jeden z nich znajduje się nad, drugi zaś pod komorą wypiekania. Pokłady umieszczone są na dźwigniach, przymocowanych do ścian nośnych pieca.

Rodzaje pieców rurowych

Ze względu na ilość komór wypiekowych oraz sposób ich ogrzewania wyróżniamy trzy rodzaje pieców rurowych

  • Piec RR – zwany również piecem pełnorurowym. Składa się z on dwóch komór ogrzewanych rurkami Perkinsa
  • Piec RK – inaczej zwany piecem kombinowanym. Jego dolna komora ogrzewana jest za pomocą rurek Perkinsa, górna zaś ogrzewana jest z pomocą poprowadzonego nad nią kanału spalinowego.
  • Piec RRK – składa się on z trzech komór, z których dwie ogrzewaną są za pomocą rurek, trzecia zaś za pomocą kanału spalinowego.

Pozostałe elementy pieca

Poza rurkami Perkinsa i kanału spalinowego, piec rurowy wyposażony jest również w inne elementy, zapewniającego jego funkcjonalność. Należą do nich między innymi:

  • Trzonów wypiekowych, czyli płyt, na których umieszcza się ciasto wewnątrz komory wypiekowej
  • Pirometr, służący do kontroli temperatury wewnątrz komór
  • Płyta parownika, nawilżająca wnętrze komór wypiekowych

Firma Guz Tech specjalizuje się w sprzedaży i serwisowaniu maszyn piekarniczych – jej oferta obejmuje również piece rurowe.

śr. ocena 4.8 / głosów 5