Oznakowanie poziome – rodzaje

Oznakowanie drogowe zwykle kojarzy się ze znakami ustawionymi wzdłuż ulicy. Jednak wskazówki dla kierowców znajdziemy też na samej jezdni. Mowa tu o oznakowaniu poziomym, mającym ogromne znaczenie dla przepisów ruchu drogowego. Znaki te dzielimy ze względu na ich funkcje i kształty, a także z uwagi na materiały i technologie wykonania, co także jest istotne dla bezpieczeństwa na drodze.

Rodzaje znaków poziomych

Oznakowanie poziome zwiększa bezpieczeństwo na drodze oraz usprawnia poruszanie się pojazdów, informując kierujących o sposobie prowadzenia ruchu. Ze względu na kształt oraz znaczenie oznakowania poziomego, wyróżnia się następujące jego rodzaje:

  • Linie – wykorzystywane do wyznaczania pasów ruchu. W zależności od przepisów obowiązujących na danym odcinku jezdni, możemy wyróżnić linie ciągłe, których nie można przekraczać oraz przerywane, których przekraczanie jest dozwolone. Stosowane w rożnych konfiguracjach mogą oddzielać pasy ruchu o tym samym bądź przeciwnym kierunku jazdy, a także wyznaczać krawędź jezdni.
  • Strzałki – w ich obrębie wydziela się strzałki kierunkowe, które najczęściej umieszczane są na obszarze skrzyżowań, gdzie informują o możliwości jazdy w określonym kierunku na danym pasie. Drugi rodzaj tych oznakowań, czyli strzałki naprowadzające, wskazują nakaz zmiany pasa jazdy, ze względu na jego koniec lub zmianę przeznaczenia, np. tylko dla konkretnego rodzaju pojazdów.
  • Znaki poprzeczne – czyli takie, które umieszczone są w poprzek jezdni. To przede wszystkim pasy oznaczające przejście dla pieszych, a także miejsce przejazdu dla rowerzystów.
  • Napisy – znaki w formie napisów na jezdni służą do określenia przeznaczenia danego pasa jezdni dla określonego rodzaju pojazdów – to np. napisy BUS i TAXI. Ważnym znakiem poziomym w formie napisu jest również STOP.
  • Symbole – do tej grupy zaliczamy pozostałe znaki poziome, takie jak trójkąt podporządkowania, koperta na parkingu czy próg zwalniający.

Oznakowanie poziome – rodzaje materiałów

Oznakowanie poziome dzielimy też ze względu na rodzaje materiałów i techniki  wykonania.

Tłumaczy to specjalista z firmy Andros, świadczącej usługi z zakresu oznakowania drogowego: Oznakowania poziome możemy podzielić na cienkowarstwowe, czyli naniesione za pomocą farb, np. akrylowych rozpuszczalnikowych. Dobra farba drogowa powinna być szybkoschnąca, o intensywnej barwie. Drugą grupą oznakowania poziomego są znaki grubowarstwowe, wykonywane za pomocą masy chemoutwardzalnej lub termoplastycznej oraz przy użyciu specjalnych taśm, znakomitych zwłaszcza do oznakowania tymczasowego. Trzecia kategoria to punktowe elementy odblaskowe, wykorzystywane zwłaszcza do wyznaczania krawędzi dróg ekspresowych i dwujezdniowych. Dostępne w formie mikrokulek szklanych lub ceramicznych, punkty odblaskowe idealnie sprawdzą się w nocy i przy złych warunkach atmosferycznych. Ważne, aby oznakowanie drogowe było trwałe i wyraźne, co z pewnością przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa uczestników ruchu.

śr. ocena 5 / głosów 6