Odpowiedzialność generalnego wykonawcy w zakresie budowy hal stalowych

Wyróżniamy wiele rodzajów hal stalowych, lecz najpraktyczniej jest je klasyfikować wedle ich przeznaczenia. Tak więc mamy hale przemysłowe, obsługowe i użyteczności publicznej. Ponieważ, pomijając, niewielkie blaszaki do garażowania, są to najczęściej obiekty wielkopowierzchniowe, to łatwo sobie wyobrazić, że pod ich dachami może znajdować się niejednokrotnie wiele bardzo cennego sprzętu, urządzeń, no i oczywiście mnóstwo ludzi.

Jak buduje się hale stalowe?

Wstęp do naszego artykułu uzmysławia nam, jak ważne jest dochowanie najwyższych standardów w projektowaniu i budowie hal stalowych. Musi to być konstrukcja bezpieczna, która będzie chroniła nasze mienie i nie stworzy zagrożenia dla naszego zdrowia i życia. Wbrew pozorom, budowa hali stalowej, acz przebiega zazwyczaj w dość szybkim tempie już na samym placu, to przecież z pewnością się tam nie rozpoczyna ani też nie jest sprawą tak prostą, jak mogłoby się wydawać. Proces wznoszenia takiej konstrukcji można podzielić na pięć podstawowych etapów:

 • przygotowanie niezbędnej dokumentacji i zezwoleń oraz zaprojektowanie obiektu,
 • wykonanie prefabrykowanych elementów konstrukcyjnych wg projektu,
 • wykonanie prac ziemnych oraz fundamentów,
 • montaż obiektu z wyprodukowanych wcześniej prefabrykatów,
 • roboty instalacyjne i wykończeniowe wraz z uporządkowaniem terenu.

Powyższe udowadnia naszą tezę, że budowa hali stalowej do prostych nie należy. Wszystkie wymienione etapy są logistycznie na tyle skomplikowane, że najlepszym wyjściem dla inwestora stawiającego tego typu obiekt jest zatrudnienie do ich realizacji generalnego wykonawcy. O tym, jak taka rzecz wygląda w praktyce, opowiedzieli nam specjaliści z firmy PROFIX z Krakowa.

Zadania i obowiązki generalnego wykonawcy

Nie wszyscy nasi czytelnicy muszą znać się na budownictwie, wyjaśnijmy więc na początku, co termin „generalny wykonawca” w tej branży oznacza. Otóż jest to nazwa przedsiębiorstwa, które na zlecenie inwestora kompleksowo realizuje konkretny projekt budowlany. Mówiąc prostszym językiem, jest to firma, która wyręczając inwestora, stawia budowlę lub budynek, załatwiając przy tym wszystkie związane z budową sprawy. Jaśniejszy pogląd na sprawę da poniższe wyliczenie najczęściej przyjmowanych na siebie przez generalnego wykonawcę obowiązków:

 • załatwienie jeszcze przed rozpoczęciem budowy wszystkich związanych z nią formalności,
 • sporządzenie wykazu materiałów,
 • opracowanie i przedstawienie kosztorysu oraz harmonogramu prac i dostaw materiałów,
 • zakup materiałów,
 • wynajem lub zakup niezbędnego sprzętu,
 • w przypadku braku możliwości samodzielnego wykonania prac znalezienie i zaangażowanie podwykonawców,
 • negocjowanie z wykonawcami stawek,
 • zabezpieczenie terenu budowy,
 • przekazanie inwestorowi gotowego obiektu do użytku.

Oczywiście generalny wykonawca musi dysponować kadrą o odpowiednich kwalifikacjach i doświadczeniu, przy czym nie musi on wykonywać bezpośrednio powierzonych prac, zlecając ich realizację zatrudnionym przez siebie podwykonawcom. Generalnym wykonawstwem w zakresie  budowy hal stalowych kierują dokładnie takie same zasady.

śr. ocena 5 / głosów 5