Zarządca nieruchomości

Obowiązki i uprawnienia zarządcy nieruchomości

Zarządca nieruchomości to osoba znana wszystkim, którzy mieszkają między innymi w kamienicach i blokach. Mimo, że jest to funkcja powszechnie znana, nie każdy z nas do końca wie, jakie obowiązki oraz uprawnienia posiada zarządca nieruchomości. Jednak warto je zgłębić, ponieważ w niektórych sytuacjach tylko zarządca nieruchomości ma prawo do zmian i napraw oraz może nam pomóc w kłopotliwych kwestiach.

Podstawowe obowiązki zarządcy nieruchomości

Zarządca nieruchomości to osoba, która wykonuje zadania, jakie zostały jej powierzone przez właściciela danej nieruchomości. Zarządzający ma obowiązek wykonywać wszelkie czynności, które mają za zadanie utrzymać budynek w dobrym stanie technicznym.

Jak mówią specjaliści z firmy Oxbud: „Do obowiązków zarządcy nieruchomości należy również w uzasadnionych przypadkach inwestycja w tę nieruchomość, która ma na celu poprawę jego stanu technicznego. Dodatkowo zarządca musi prowadzić szczegółową dokumentację związaną z prowadzonymi działaniami, remontami, czy też naprawami oraz kosztami z tym związanymi.”

Do obowiązków zarządcy należy również kwestia znalezienia odpowiednich usługodawców, którzy zajmą się wywozem śmieci, dostawą gazu, energii cieplnej, czy dostawą wody. Dokładny zakres obowiązków zarządcy nieruchomości określa Ustawa o gospodarce nieruchomościami. Warto również mieć na uwadze, że ustawa zawiera bardzo ogólnikowe informacje, dlatego szczegółowe obowiązki powinno określać się w umowie zawartej między wspólnotą mieszkaniową, a zarządcą nieruchomości. 

Uprawnienia, jakie powinien posiadać zarządca budynku

Aby zarządca nieruchomości mógł wywiązywać się ze swoich obowiązków musi posiadać określone uprawnienia. Głównym  z nich jest możliwość reprezentowania właściciela nieruchomości oraz zawierania umów z dostawcami usług, które wykonywane są na rzecz danej nieruchomości. Warto również mieć na uwadze, że zarządca ma prawo do rozpoczęcia działań windykacyjnych w przypadku zaległości finansowych osób wynajmujących mieszkania. Zarządca nieruchomości ma także prawo do zwoływania spotkań wspólnoty mieszkaniowej. Jednak należy pamiętać, że zarządcą nie może zostać każdy. Czynności związane z zarządzaniem nieruchomościami w imieniu właściciela może wykonywać osoba, która posiada odpowiednie ubezpieczenie OC oraz prowadzi działalność gospodarczą. Dodatkowo przed wykonaniem jakiejkolwiek czynności należącej do obowiązków zarządcy, powinna być spisana umowa pomiędzy stronami, która szczegółowo określi zakres odpowiedzialności zarządcy. Warto wybierać doświadczone firmy zajmujące się zarządzaniem nieruchomościami, które odpowiednio zajmą się bieżącymi projektami oraz będą utrzymywać pozytywny wizerunek całego budynku.

śr. ocena 0 / głosów 0