próbka gruntu

Na czym polegają trójosiowe badania geotechniczne?

Trójosiowe badania geotechniczne umożliwiają poznanie właściwości mechanicznych gruntów. To niezbędna wiedza do realizacji inwestycji budowlanych, aby planowane konstrukcje mogły bezpiecznie służyć przez lata. Wykonywane są jednak nie tylko przed planowaną budową, to popularne badania geotechniczne. Do czego jeszcze służą badania trójosiowe gruntów?

Jak wykonywane są trójosiowe badania geotechniczne?

Trójosiowe badania geotechniczne należą do laboratoryjnych metod badania gruntów, poza nimi pomiarom mogą być poddawane również skały, kruszywa i materiały budowlane. Do wykonania badań niezbędna jest specjalistyczna aparatura, tak zwany aparat trójosiowy. Pobrana na miejscu planowanej inwestycji próbka umieszczana jest w gumowej membranie i pomiędzy dwoma krążkami, przez co znajduje się pod naciskiem ograniczającym ze wszystkich stron, ma to na celu odtworzenie naprężeń in situ.

Przygotowana próbka umieszczana jest w komorze wypełnionej wodą, która wywiera na nią nacisk. Następnie za pomocą siłownika zwiększane jest obciążenie pionowe na próbkę. W wyniku takiego działania w próbce powstają naprężenia ścinające. Na podstawie obserwacji i pomiarów wytrzymałości na oddziaływanie określane są parametry gruntów lub innych materiałów poddawanych badaniu.

Kiedy realizowane są trójosiowe badania gruntów?

Dzięki trójosiowym badaniom gruntów możliwe jest określenie jego wytrzymałości na ściskanie w warunkach CD (consolidated drained), CU (consolidated undrained) oraz UU (unconsolidated undrained). Wymienione warunki odpowiadają typowi badań trójosiowych, które w zależności od rodzaju przeprowadzane są na próbkach skonsolidowanych lub nie. Badanie UU pozwala na określenie prostych parametrów gruntu, natomiast CD i CU umożliwiają ustalenie bardziej szczegółowych właściwości.

Trójosiowe badania gruntów wykonywane są przez specjalistów na zlecenie inwestorów budowlanych, ale nie tylko. Dają one cenną wiedzę dotyczącą zarówno długoterminowych, jak i krótkoterminowych skutków eksploatacji gruntów w zastosowaniach inżynieryjnych na dużą skalę, takich jak niszczenie skarp, tworzenie zapór ziemnych, tuneli i innych konstrukcji podziemnych. Realizacją badań zajmują się specjalistyczne laboratoria, takie jak BGiSlab oferujące badania geotechniczne in situ i z wykorzystaniem aparatury badawczej. Osiągnięcie rzetelnych danych z prowadzonych badań gwarantuje realizacja procedur zgodnie z obowiązującymi normami.

śr. ocena 0 / głosów 0