Przegląd instalacji elektrycznej

Na czym polegają przeglądy elektryczne?

Przegląd instalacji elektrycznej jest ważnym czynnikiem, który zapewnia bezpieczeństwo użytkowania sieci elektrycznej w budynku. Czynności z tego zakresu wykonuje się w celu profilaktyki przeciwpożarowej oraz zapewniania sprawności użytkowanych urządzeń. Istnieją przepisy, które nakładają obowiązek przeglądu elektrycznego co najmniej raz na 5 lat. Co wchodzi z zakres takich działań i kto je wykonuje?

Obowiązkowy przegląd elektryczny budynków raz na 5 lat

Art. 62 Prawa Budowlanego jasno wskazuje, że każdy budynek powinien być poddany przeglądom elektrycznym co najmniej raz na 5 lat. Podczas sprawdzania ogólnego stanu technicznego, diagnozuje się więc także poprawność funkcjonowania sieci elektrycznej. Elementy, które wymagają kontroli to m.in.:

  • połączenia przewodów,
  • osprzęt elektryczny,
  • gniazdka,
  • oporność izolacji przewodów i uziemień,
  • sprawność aparatów i ich bezpieczna obsługa,
  • prawidłowość oznaczeń,
  • dobór odpowiednio wytrzymałych przewodów.

W tym celu dokonuje się specjalistycznych pomiarów przy użyciu profesjonalnej aparatury. Ważnym elementem są także dokładne oględziny wszystkich elementów oraz wykonanie fachowych prób wytrzymałościowych.

Od czego zależy termin przeglądu elektrycznego?

Wspomniany przepis prawa budowlanego jest ogólną zasadą.  Warto jednak wiedzieć, że w zależności od przeznaczenia budynku terminy przeglądów mogą być zmienne. W przypadku, gdy w budynku istnieje duże zagrożenie pożarowe lub też wykonywane są tam intensywne prace z użyciem niskiego i wysokiego napięcia – należy robić przeglądy częściej.

– Przykładem skłaniającym do częstszych kontroli elektrycznych jest sytuacja, kiedy temperatura w budynku przekracza 35°C lub też powietrze osiąga poziom wilgotności od 75 do 100%. W takich warunkach przeglądy powinny odbywać się nie rzadziej niż raz do roku. Podobna sytuacja dotyczy otwartych przestrzeni oraz miejsc zagrożonych wybuchem – informuje pracownik firmy Klinika Elektrotechnika z Bytomia.

Kto wykonuje przeglądy elektryczne?

Przeglądy elektryczne wykonują specjaliści z tej dziedziny. Osoby takie muszą posiadać stosowne uprawnienia oraz certyfikaty i kwalifikacje z zakresu eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci energetycznych oraz gazowych. Ważne są także dokumenty potwierdzające członkostwo w regionalnej izbie inżynierów budownictwa. W celu znalezienia odpowiedniego fachowca warto skonsultować się z doświadczona firmą.

śr. ocena 0 / głosów 0