Na czym polega zagęszczanie terenu?

Przed rozpoczęciem prac budowlanych konieczne jest przygotowanie gruntu pod fundamenty. Podłoże musi spełniać określone kryteria, bo tylko wtedy można zacząć budowę inwestycji. Do zagęszczania gruntu wykorzystuje się różne techniki i specjalistyczne maszyny, dzięki czemu prace idą sprawniej i wydajniej. Czym jest zagęszczanie terenu i na czym polega?

Po co przeprowadza się zagęszczanie terenu?

Stabilny grunt to podstawa każdej konstrukcji budowlanej. Jeżeli teren nie jest odpowiednio zagęszczony i spoisty, fundamenty z czasem mogą zacząć opadać. To w przyszłości doprowadzi do poważnych konsekwencji technicznych budynku, a nawet naruszenia jego konstrukcji. Zarówno zbyt wilgotny, jak i zbyt suchy grunt nie posiada optymalnych właściwości, dlatego konieczne jest przygotowanie terenu pod fundamenty.

Osłabiony grunt wymaga wzmocnienia, aby możliwe było wylanie stabilnych fundamentów – mówi specjalista z firmy El-Kop. – Przed rozpoczęciem prac budowlanych przeprowadza się ocenę gruntu, aby ustalić, czy jest on wystarczająco spoisty dla utrzymania konstrukcji budynku – dodaje. Do zagęszczania tereny używa się różnych technik dopasowanych do stanu
i warunków podłoża.

Jak przeprowadza się zagęszczanie terenu?

Trwały i stabilny grunt ma duże znaczenie nie tylko dla etapu budowy inwestycji, ale także jego późniejszej eksploatacji. Osiadające fundamenty mogą z czasem naruszyć konstrukcję całego budynku, dlatego tak ważne jest wcześniejsze przygotowanie podłoża. Istnieje kilka technik, które stosuje się do zagęszczania terenu.

  • Zagęszczanie dynamiczne – polega na użyciu specjalnej maszyny, która sekwencyjnie uderza o podłoże, ubijając je i wzmacniając.
  • Zagęszczanie z wymianą gruntu – tę metodę stosuje się w przypadku gruntu o zbyt płynnych parametrach. Polega na wzbogaceniu terenu masą żwirową lub inne kruszywo, a następnie ubiciu podłoża z użyciem konsolidacji dynamicznej.
  • Zagęszczanie cementem – w niestabilne podłoże wprowadza się rury, którymi przepływa masa cementowa, wypełniając ściśle szczeliny w gruncie i wzmacniając teren.
  • Jet Grounting – nowoczesna technika zagęszczania, która polega na wprowadzeniu do gruntu zaczynu stabilizującego.
  • Walcowanie – popularną metodą jest wyrównywanie i stabilizacja podłoża walcem. Tą metodę można spotkać podczas budowy dróg.

Technikę zagęszczania gruntu dostosowuje się do parametrów podłoża oraz potrzeb inwestycyjnych. Po dokładnej analizie i ocenie terenu, wybiera się najkorzystniejszą metodę zagęszczania, dzięki której grunt zyska odpowiednią nośność i trwałość.

śr. ocena 6.3 / głosów 4