audyt energetyczny

Na czym polega audyt energetyczny?

Koszty ogrzewania budynku to jeden z głównych wydatków eksploatacyjnych. Ich wysokość zależy od wielu różnych czynników, między innymi wydajności instalacji grzewczej oraz zastosowanej termoizolacji. W celu zmniejszenia tych kosztów bez konieczności rezygnowania z optymalnego poziomu ogrzewania, można zdecydować się na docieplenie budynku. Zanim jednak zatrudnimy ekipę pracowników i zakupimy materiały, warto przeprowadzić audyt energetyczny.

Czym jest audyt energetyczny?

Audyt energetyczny to – w bardzo dużym skrócie – wykonana przez specjalistów ekspertyza, która z jednej strony opisuje zapotrzebowania energetyczne budynku i jego aktualną efektywność energetyczną, z drugiej zaś – wskazuje, jakie czynności należy podjąć, by poprawić ogólny bilans energetyczny obiektu. Rozwijając tę definicję należy powiedzieć, że w ramach audytu precyzyjnie bada się parametry techniczne budynku determinujące zużycie energii cieplnej, wskazuje najsłabsze pod tym względem punkty konstrukcyjne danego obiektu, a także wskazuje na ekonomiczne aspekty planowanej modernizacji. Wyliczone zostaje między innymi o ile może spaść zapotrzebowanie na energię cieplną i jak będzie się to przekładać na koszty eksploatacyjne budynku. Audyt zawiera również opisy technologii i metod zalecanych do modernizacji oraz szacowany koszt inwestycji wraz ze wskazówkami dotyczącymi dostępnych form finansowania (dotacje, kredyty etc.).

– Dzięki audytowi inwestor może samodzielnie oszacować, czy modernizacja energetyczna budynku jest dla niego w danym momencie opłacalna – mówi audytor Przemysław BoczarWykonanie audytu nie jest konieczne, jeśli jesteśmy właścicielami domu jednorodzinnego, pozwoli jednak znacznie efektywniej wykorzystać dostępne środki.

W jaki sposób przeprowadzany jest audyt?

Pierwszym krokiem, który wykonuje osoba wykonująca audyt energetyczny jest sprawdzenie dokumentacji technicznej budynku, w celu sprawdzenia, jakie technologie i metody zostały wykorzystane do jego zbudowania lub wcześniejszych modernizacji. Oczywiście, jest to krok możliwy tylko w sytuacji, gdy taka dokumentacja jest dostępna. Kolejnym krokiem są dokładne oględziny budynku, między innymi stanu okien, drzwi, dachu oraz urządzeń grzewczych – stan faktyczny może znacząco odbiegać od tego, co widnieje w dokumentacji. Na tym etapie sprawdza się również, jakie są możliwości zastąpienia dotychczasowej instalacji grzewczego nowszymi, bardziej wydajnymi rozwiązaniami. W dalszej kolejności wykonuje się własne pomiary – zazwyczaj używa się w tym metody termowizji. Do sporządzenia pełnego raportu audytor musi również przeprowadzić wywiad z właścicielem i uzyskać od niego informacji na temat np. aktualnego zużycia paliwa, możliwości finansowych oraz planach wykorzystania dotacji lub kredytów na termomodernizację. 

śr. ocena 5 / głosów 1