Możliwości zastosowania hal stalowych

Dzięki swoim licznym zaletom hale o stalowej konstrukcji są obiektami spotykanymi coraz częściej, w przeróżnych branżach i odsłonach. Istotnie niższe niż w przypadku tradycyjnych technologii koszty i krótszy czas ich stawiania, a także możliwość późniejszej rozbudowy przy stosunkowo niewielkich nakładach sprawiają, że dla hal stalowych otwierają się kolejne możliwości ich zastosowania.

Niezależnie od tego, czy są jedno-, dwu-, czy wielonawowe, wyposażone w dach jedno-, dwu, czy wielospadowy, budowa wszystkich hal stalowych opiera się zasadniczo na bardzo podobnych założeniach. Proste rozwiązania łączące gotowe hutnicze prefabrykaty pozwalają postawić budynek tanio, szybko i bez zbędnych komplikacji, przy jednoczesnym osiągnięciu ogromnej nieraz rozpiętości wobec niewielkiej liczby podpór. To od obudowy, a w jeszcze większym stopniu od wykończenia zależy ostateczne przeznaczenie takiej konstrukcji. Ono zaś może przybierać przeróżne formy.

Przemysł

Bodaj najczęściej występujący rodzaj zastosowania hal stalowych to obiekty przemysłowe. Możliwość przeprowadzenia montażu i demontażu, jak również ewentualnej przebudowy w krótkim czasie umożliwia zachowanie przez przedsiębiorstwo produkcyjne elastyczności wobec nieustających zmian rynkowych.

Handel, transport, logistyka

Odporność hal stalowych na oddziaływanie warunków atmosferycznych pozwala wykorzystać je również w charakterze magazynów na gotowe produkty. Centra logistyczne, hale przeładunkowe oraz inne obiekty w branży logistyczno-transportowej to też najczęściej właśnie budynki o konstrukcji ze stali. – Jej zastosowanie w znaczący sposób potrafi obniżyć koszt składowania towarów, co ma znaczenie także w handlu – dodaje przedstawiciel wyspecjalizowanej w projektowaniu i montażu hal stalowych firmy Profix. Galerie i supermarkety, jak również przestrzenie na targi typu expo to kolejny obszar, w którym budynki te doskonale się odnalazły.

Mnogość mniejszych obiektów

Z uwagi na nieco mniejszą skalę przedsięwzięć jednostkowych mogłoby się zdawać, że inne rodzaje zastosowań hal stalowych mają marginalne znaczenie dla popytu na ten rodzaj rozwiązań konstrukcyjnych. Nie należy jednak zapominać o ilościowej skali, na jaką stawiane są w tej technologii chociażby warsztaty samochodowe oraz mechaniczne innego typu, budynki rolnicze, obiekty sportowe, a także – coraz liczniej – również budynki usługowe czy nawet biurowe.

śr. ocena 10 / głosów 2