geomonitoring strukturalny

Możliwości systemu zintegrowanego geomonitoringu strukturalnego

Geomonitoring strukturalny jest obecnie najnowocześniejszym systemem wykonywania pomiarów i badań przemieszczeń oraz odkształceń obiektów budowlanych. Jest to innowacyjna technologia, która sprawnie integruje wyniki pomiarów satelitarnych, informacje uzyskane klasycznymi metodami badawczymi oraz dane pozyskiwane z czujników geotechnicznych i meteorologicznych.

System zintegrowanego monitoring strukturalnego powstał w wyniku poważnych inwestycji poczynionych w Badania i Rozwój. Jego opracowanie i wdrożenie jest olbrzymim sukcesem projektu, nad którym pracowali najlepsi specjaliści Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego – zaznacza nasz rozmówca z firmy Geoplan.

Zadania systemu geomonitoringu strukturalnego

Celem opracowania zintegrowanego systemu monitoringu było maksymalne podniesienie bezpieczeństwa budynków. Dzięki niemu wreszcie możliwe jest sprawowanie nieprzerwanej kontroli 24 godziny na dobę, przez cały, przy minimalnym nakładzie zaangażowania w obsługę urządzeń. Wykorzystanie go daje pewność szybkiego ostrzegania o ewentualnych zagrożeniach dla konstrukcji budowli, dzięki czemu pozwala na natychmiastowe podjęcie odpowiednich działań.

Zintegrowany geomonitoring – pełen obraz sytuacji w kilka chwil

Tradycyjne metody monitoringu konstrukcyjnego wymagały przeprowadzenia wielu pomiarów na oddzielnych urządzeniach, a ostateczny wynik musiał być opracowany przez specjalistów na podstawie wyników (nie zawsze dokładnych) z kilku różnych odczytów. W konsekwencji proces okazywał się bardzo czasochłonny i bardzo złożony, przez co wyniki były obciążone znacznym ryzykiem błędu.

Pełna automatyzacja monitoringu daje możliwość dużo szybszego uzyskania wyników. W pełni wyeliminowano ryzyko błędu ludzkiego, a precyzja sensorów wchodzących w skład systemu zintegrowanego geomonitoringu strukturalnego pozwala na uzyskanie wyników dokładniejszych niż kiedykolwiek.

Dodatkowe zalety zintegrowanego geomonitoringu

Analizując zalety omawianego systemu pomiarów i badań musimy wspomnieć także o tym, że wreszcie osiągalne stało się uzyskanie wszystkich niezbędnych danych bez względu na warunki panujące w otoczeniu. Pomiary prowadzone są nieprzerwanie, bez względu na pogodę i porę dnia, a ich odczyt nie wymaga obecności na budowie, czy w istniejącym już budynku i może być dokonywany z dowolnego miejsca za pośrednictwem połączenia internetowego.

śr. ocena 5 / głosów 4