Przesiewacz

Możliwości przesiewaczy wibracyjnych

Przy wykorzystaniu kruszyw istotny jest nie tylko rodzaj materiału, z którego powstały, ale również ich frakcja, czyli rozmiar ziaren. Przesiewacze wibracyjne to urządzenia niezastąpione przy segregacji materiałów sypkich i ich podziale na poszczególne frakcje. Dowiedz się, jak działają stosowane przez producentów kruszyw przesiewacze i jakie są ich możliwości.

Czym jest frakcja kruszywa?

Frakcja to parametr wyznaczający ziarnistość kruszywa. Określana jest jako przedział liczbowy, np. frakcja 4-8 oznacza cząstki o średnicy od 4 do 8 mm. Zgodnie z normami budowlanymi wyróżnia się:

  • frakcję iłową – średnica ziaren poniżej 0,002 mm,
  • frakcję pyłową – średnica ziaren od 0,002 mm do 0,05 mm,
  • frakcję piaskową – średnica ziaren od 0,05 mm do 2 mm,
  • frakcję żwirową – średnica ziaren od 2 mm do 40 mm,
  • frakcję kamienistą – średnica ziaren powyżej 40 mm.

Poszczególne typy kruszyw mają różnorodne zastosowanie, dlatego tak ważne jest precyzyjne określenie ich frakcji. Aby tego dokonać, wykorzystuje się przesiewacze wibracyjne.

Jak działają przesiewacze wibracyjne?

Przesiewacz wibracyjny jest z reguły dużą maszyną wyposażoną w układy sit o różnych rozmiarach. Sita te poddawane są wibracji, dzięki czemu następuje przesiewanie dostarczanego do maszyny materiału. Pozwala to na oddzielenie drobniejszych ziaren od tych o większej średnicy, co bezpośrednio przekłada się na określenie frakcji kruszywa. Przykładowo materiał o frakcji 4-8 przesypuje się przez sito o oczkach w rozmiarze 8 mm
i zatrzymuje się na sicie o oczkach w rozmiarze 4 mm.

Jak mówi przedstawiciel firmy „Jemar” Marek Jakiełek: Poszczególne typy przesiewaczy różnią się od siebie budową, zastosowaniem i efektywnością. Można wyróżnić m.in. przesiewacze jednopokładowe, które rozdzielają materiał na dwie frakcje lub wielopokładowe, które dokonują podziału na kilka różnych frakcji jednocześnie. Ważny jest dobór odpowiedniej maszyny do konkretnego zastosowania.

Przesiewacze wibracyjne – rodzaje i wykorzystanie

Firmy zajmujące się produkcją i sprzedażą kruszyw wykorzystują różne maszyny do ich klasyfikacji. Użycie konkretnych rozwiązań zależy od typu materiału. Można wyróżnić:

  • przesiewacze liniowe – jednopokładowe do podziału na dwie frakcje i kontroli oraz wielopokładowe do podziału na kilka frakcji,
  • przesiewacze rotacyjne jedno-lub wielopokładowe.

Co więcej, wyróżnia się przesiewacze odpowiednie do pracy wyłącznie z materiałami sypkimi oraz te, które służą do oddzielania części stałych od cieczy. Wysokiej klasy urządzenia nadają się do klasyfikacji zarówno bardzo dużych frakcji, jak i piasków czy pyłów. Służą do:

  • wstępnej i precyzyjnej klasyfikacji kruszyw w procesach suchych i mokrych,
  • kontroli przed pakowaniem lub wykorzystaniem kruszyw,
  • odwadniania,

Dzięki ich szerokim możliwościom możliwa jest precyzyjna selekcja kruszyw o różnych właściwościach i zastosowaniu.

śr. ocena 5 / głosów 1