Montaż rusztowań

Montaż rusztowań krok po kroku

Rusztowania to konstrukcje tymczasowe, które umożliwiają wykonywanie różnego rodzaju prac na wysokościach, wykorzystywane są głównie w budownictwie. Każde rusztowanie, które stawiamy na budowie, musi posiadać właściwą dokumentację techniczną – instrukcję montażu i eksploatacji, która została opracowana przez producenta lub projekt techniczny. Montaż rusztowań powinien się odbywać zgodnie z wytycznymi, które są zawarte w dokumentacji.

Montaż rusztowań w praktyce

Instrukcje montażu i eksploatacji rusztowań opracowanych przez producentów to zwykle bardzo obszerne dokumenty. Znajdziemy w nich opis techniczny, charakterystykę rusztowań, wykaz norm i przepisów dotyczących rusztowań, ogólne zasady bezpieczeństwa i ogólne zasady montażu. Praktyczne wskazówki, które dokładniej opisują zasady montażu rusztowań, opatrzone są zwykle rysunkami lub zdjęciami. Rusztowania tego samego typu różnych producentów nie zawsze mają identyczną konstrukcję (mogą być wykonane z innych profili, mieć inne systemy łączenia, kotwienia itd.), a więc zarówno opisy, jak i zdjęcia zawarte w instrukcji mogą być nieco odmienne, jednak bazowe zasady montażu zawsze są takie same. Dla jednego pionu rusztowań to kilka kroków:

  • rozstawianie podstawek śrubowych oraz montaż nakładek,
  • zakładanie stężeń poziomych,
  • montaż ram na nakładki podstawek śrubowych,
  • montaż stężenia ukośnego pierwszego pola,
  • nałożenie podestu,
  • zamocowanie pionu komunikacyjnego rusztowania,
  • poziomowanie pierwszej kondygnacji,
  • montaż poręczy drugiej kondygnacji i zakładanie deski burtowej.

Kolejne kroki wyglądają analogicznie, przy czym ramy kolejnych kondygnacji rusztowania są oczywiście montowane w węzłach do ram kondygnacji poniżej.

Kotwienie montowanych rusztowań i zabezpieczenia

Jak mówi nam przedstawiciel firmy Ra-Do z Zabrza, jeśli rusztowanie jest kotwione, kotwienie należy bezwzględnie wykonywać wraz z postępem montażu rusztowania. Instrukcja producenta (lub projekt) powinny wskazywać miejsca kotwienia, np. 0,3 m od węzła rusztowania. Ogólne zasady sztuki budowlanej stanowią, że kotwić musimy rusztowania, których wysokość czterokrotnie przekracza najmniejszy wymiar ich podstawy, a także wszystkie rusztowania, które są wyposażone w osłonowe daszki oraz wysięgniki transportowe. Kotwimy rusztowania (zwykle do ścian), by zapewnić ich sztywność i statyczność. Dzięki temu mamy możliwość przeniesienia sił zewnętrznych (np. parcie boczne wiatru, czy dynamiczne obciążenia powodowane przez ruch robotników, którzy poruszają się po rusztowaniu). Dodatkowym wymaganiem przy montażu rusztowań jest konieczność wykonania właściwych zabezpieczeń – przedmioty nie mogą spadać z konstrukcji.

śr. ocena 5 / głosów 1