Kruszywa stosowane w budownictwie

Kruszywa stosowane w budownictwie

Kruszywa to sypkie materiały o różnym pochodzeniu, które wykorzystywane są przy pracach budowlanych, drogowych i nie tylko. Możemy dzielić je na wiele sposobów, przy czym podstawowy podział, który nas interesuje, to podział na kruszywa naturalne, kruszywa sztuczne i kruszywa z recyklingu. W naszym artykule przyjrzymy się najczęściej stosowanym kruszywom naturalnym oraz alternatywnym do nich kruszywom pochodzącym z recyklingu.

Najpopularniejsze kruszywa naturalne

Kruszywami naturalnymi możemy nazwać wszystkie kruszywa pochodzenia mineralnego, które nie zostały poddane żadnej innej przeróbce poza przeróbką mechaniczną. Bez wątpienia jednym z kruszyw najczęściej stosowanych w budownictwie jest piasek – stosowany jest na przykład przy murowaniu, tynkowaniu, produkcji mieszanek betonowych, wykonywaniu podsypki pod kostkę brukową, zasypywaniu jej itp. Warto dodać, że piasek wykorzystywany jest również w celach innych niż budowlane, na przykład do uzdatniania wód pitnych. Równie popularny jest żwir – kruszywo o takim samym pochodzeniu, jednak znacznie większej frakcji. Służy nam do produkcji różnych rodzajów betonu i do wyrobu masywnych betonowych elementów, czy do wykonywania podbudów i nasypów. Do produkcji betonów, budowy nasypów i podobnych prac sięgamy także po grys i kliniec. Kolejne kruszywo naturalne o szerokim zastosowaniu to tłuczeń, którym wzmacniamy konstrukcje nasypów i dróg, którego używamy przy pracach remontowych na drogach, do stabilizacji gruntów, zwiększania wytrzymałości niestabilnych terenów.

Kruszywa z recyklingu – gruz budowlany

Wymieniliśmy kilka przykładów zastosowań najpopularniejszych kruszyw budowlanych, przy czym nie trudno sobie uzmysłowić, jak wiele materiałów naturalnych zużywamy w krajach o dynamicznie rozwijającej się gospodarce. Otacza nas coraz bardziej rozbudowana infrastruktura, a do niej potrzebujemy coraz więcej materiałów budowlanych. Jak mówi nam przedstawiciel firmy P.W. „Stachyra” Stanisław Stachyra z Lublina, alternatywą do kruszyw naturalnych są kruszywa z recyklingu, które powstają w wyniku przeróbki materiału uprzednio zastosowanego w budownictwie. Kruszywa uzyskane w trakcie prowadzenia robót wyburzeniowych i rozbiórkowych pozwalają nam nie tylko zaoszczędzić na wydobyciu kruszyw naturalnych – to także sposób na zagospodarowanie materiału, który w innej sytuacji stałby się odpadem. Coraz świadomiej dbamy o nasze środowisko naturalne i zależy nam na jego ochronie, a wykorzystanie kruszywa z gruzu przy różnych pracach, jak budowa warstw wiążących dróg, wykonanie podbudowy, formowanie terenu itd. skutecznie nam w tym pomaga.

śr. ocena 5 / głosów 1