Kruszywa naturalne a kruszywa sztuczne

Kruszywami nazywamy sypki materiał pochodzenia organicznego lub mineralnego, który wykorzystywany jest w przemyśle i budownictwie, m.in. do budowy dróg, produkcji zapraw budowlanych, kostki brukowej oraz krawężników. Kruszywa występują w postaci naturalnej i sztucznej. W poniższym artykule przedstawimy różnicę między nimi i spróbujemy scharakteryzować oba rodzaje.

Kruszywa naturalne

Kruszywa pochodzenia mineralnego, które nie zostały poddane żadnej przeróbce, poza obróbką mechaniczną, nazywamy kruszywami naturalnymi. Można je podzielić na kruszywa:

  • łamane
  • żwirowe

Kruszywa łamane produkowane są ze skał litych: magmowych (bazalty, melafiry, porfiry, diabazy), metamorficznych (gnejsy, amfibolity, serpentynity) i osadowych (dolomity, wapienie, piaskowce). Ich zużycie jest nierozerwalnie związane ze stanem budownictwa drogowego i kolejowego, ale znajdują zastosowanie również w budownictwie kubaturowym (produkcja betonów wysokiej klasy). W wyniku dużych inwestycji drogowych oraz infrastrukturalnych, a także modernizacji i rozbudowy dróg wojewódzkich i gminnych w związku z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej, w ciągu ostatnich kilkunastu lat nastąpiło znaczne zapotrzebowanie na kruszywa łamane.

Kruszywa żwirowe, zwane również żwirowo-piaskowymi, są produkowane ze skał okruchowych. Znajdują zastosowanie w budownictwie do produkcji betonów oraz wyrobów betonowych: betonu towarowego, płyt i kostek betonowych, prefabrykowanych elementów konstrukcyjnych, zapraw i suchych mieszanek, elementów ściennych z betonu zwykłego oraz rur betonowych.

Kruszywa sztuczne

Kruszywa sztuczne mają podobne właściwości fizyko-mechaniczne do kruszyw naturalnych, ale są od nich tańsze. Ponadto ich gęstość objętościowa jest dużo niższa, co jest dużą zaletą dla odbiorców, ponieważ wpływa to bezpośrednio na koszt inwestycji budowlanej. Kruszywa sztuczne są wytwarzane z surowców odpadowych, które powstają głównie w przemyśle hutniczym, energetycznym i górniczym. Należy do nich zaliczyć głównie kruszywa lekkie, które powstały w wyniku przemian termicznych. Jest to przede wszystkim keramzyt, który otrzymuje się przez wypalanie niskotopliwych i odpowiednio przygotowanych surowców ilastych o różnej strukturze wyróżniających się zdolnością do termicznego pęcznienia.

Oprócz keramzytu w Polsce produkuje się i dystrybuuje również perlit ekspandowany, popiołoporyt oraz żużel paleniskowy – wymienia ekspert z firmy Kruszywa Polskie – producenta kruszyw mineralnych i bazaltowych, piasku suszonego oraz chemii budowlanej.

śr. ocena 5 / głosów 3