mężczyzna przeprowadzający badanie gruntu

Komu można zlecić wykonanie badania gruntu?

Badanie gruntu warto przeprowadzić przed zakupem wybranej działki. Od uzyskanych wyników zależy bowiem sposób i miejsce posadowienia budynku. Zdarza się, że budowa w ogóle nie jest możliwa. Korzystniej zatem jest przeprowadzić dogłębną analizę posesji jeszcze przed rozpoczęciem prac budowlanych. Czynności te powinna przeprowadzać osoba o odpowiednich kompetencjach. Dowiedz się, dlaczego.

Zlecenie badania gruntu

Badanie gruntu powinno być wykonane przed rozpoczęciem budowy przez profesjonalną firmę geotechniczną. Jest ono na ogół zlecane geologowi lub geotechnikowi, w zależności od kategorii geotechnicznej. Specjaliści ci mogą przeprowadzać badania oraz wystawiać ekspertyzy geotechniczne w przypadku budynków należących do pierwszej i drugiej kategorii geotechnicznej. Jeżeli natomiast obiekt zakwalifikowano do trzeciej kategorii jedynie geotechnik może wykonać takie zadanie.

Warto zauważyć, że badania geotechniczne dzielą obiekty na trzy kategorie. Jedno- oraz dwukondygnacyjne budynki mieszkalne, jak również obiekty gospodarcze należą do pierwszej kategorii. Znajdują się w niej również ściany oporowe, wykopy do głębokości 1,2 m oraz nasypy budowlane do wysokości 3 m. W kategorii drugiej sklasyfikowane są m.in. filary mostowe oraz nabrzeża, głębokie i wysokie nasypy, głębokie fundamenty, ściany oraz konstrukcje oporowe, które utrzymują grunt lub wodę. Trzecia kategoria to duże obiekty posadowione w niekorzystnych warunkach gruntowych.

Kompleksowe usługi z zakresu wykonywania badań geotechnicznych gruntu obejmują również badania laboratoryjne. W efekcie opracowana zostaje dokumentacja, którą przekazuje się architektowi. Może ona również być przedstawiona odpowiednim organom, które sprawują nadzór nad budową.

Na czym polega badanie gruntu?

Badanie gruntu odbywa się poprzez wykonanie na wybranej działce kilku odwiertów. Mają one na ogół głębokość 3 do 5 m. W oparciu o ich pomiar oraz ewentualne badania laboratoryjne, specjalista określa warstwy podłoża, rodzaj gruntu i poziom wód gruntowych.

Jak wskazują specjaliści firmy GeoGT, przygotowana w efekcie badań dokumentacja zawiera zwykle:

  • mapkę posesji, z zaznaczeniem miejsc wykonania odwiertów,
  • przekroje geotechniczne, które są ilustracją budowy geologicznej podłoża,
  • informację o poziomie wód gruntowych,
  • część tekstową, która opisuje geotechniczne parametry gruntu, wnioski z badań i zalecenia w zakresie bezpiecznego posadowienia budynku.

Jeśli zaplanowana inwestycja ma znajdować się na nietypowym, skomplikowanym podłożu, konieczna jest dokładniejsza dokumentacja geologiczno-inżynierska.

śr. ocena 0 / głosów 0