Jakimi pojazdami powinna dysponować dobra firma betoniarska?

Żadna z gałęzi branży budowlanej nie może obejść się bez odpowiednich środków transportu. Nie inaczej jest w przypadku przedsiębiorstw zajmujących się wytwarzaniem i sprzedażą betonu. Oto kilka pojazdów, wchodzących w skład floty dobrych firm betoniarskich

Betonowozy

Potocznie zwane również gruszkami, betonowozy stanowią trzon wyposażenia firm betoniarskich. Są to ciężkie pojazdy, które stosowane są na dwa sposoby: z jednej strony przy ich pomocy możliwe jest przygotowanie dużych ilości mieszanki betonowej, z drugiej zaś są one przystosowane do jej transportu z betonowni do miejsca przeznaczenia, np. na plac budowy. Ich naczepę stanowi nieustannie obracający się bęben, przypominający swoim kształtem gruszkę.

-Obrót gruszki jest niezbędny, aby mieszanka betonowo nie zestaliła się w środku i zachowała swoją przydatność do użytku – wyjaśnia specjalista z firmy Stambet-Bud.

Po dotarciu do punktu odbioru gruszka jest opróżniana z betonu przy pomocy specjalnej rynny, która pozwala wlać mieszankę np. do wykopu pod fundament domu.

Wywrotki

Czyli różnego rodzaju pojazdy przeznaczone do transportu. Stanowią grupę bodaj najczęściej stosowanych pojazdów w branży budowlanej w ogóle – znajdują również zastosowanie w betonowniach. Wykorzystuje się je między innymi do transportu surowców do produkcji betonu, piasku, kruszyw, a także towarów kawałkowych. Wyróżniamy kilka rodzajów wywrotek – ciężkie, półciężkie, lekkie, ultralekkie i tylnozsypowe. Każdy z nich posiada odmienne parametry techniczne i dostosowany jest do przewożenia ładunków o różnej masie.

Pompy do betonu

Te specjalistyczne pojazdy stosowane są do wylewania mieszanki betonowej w trudno dostępnych miejscach (np. na położonym w przestrzeni miejskiej wąskim placu budowy, do którego nie ma swobodnego dojazdu dla betonowozu) lub na wysokościach (przy budowie wielopiętrowych budynków). Wyposażone są one w długi, składający się w kilku miejscach wysięgnik, pozwalający umieść końcówkę przewodu transportującego mieszankę betonową w odpowiednim miejscu.

Dźwigi

Zastosowanie pomp do betonu nie jest jedyną metodą podawania mieszanki betonowego do danego punktu. Alternatywą jest wykorzystanie dźwigów wyposażonych w stożkowate pojemniki. Używa się ich między innymi wtedy, gdy konieczne jest podanie betonu na wysokości zbyt duże dla pomp betonu lub gdy ilość potrzebnej mieszanki jest tak niewielka, że angażowanie pompy staje się po prostu zbyt dużym wydatkiem. Pojemniki napełniane są bezpośrednio z betonowozu, a po umieszczeniu przy pomocy dźwigów w odpowiednim miejscu opróżniane przez otwierany ręcznie zawór.

śr. ocena 5 / głosów 3