Z jakich materiałów wykonywane są elementy zabudowy stref pożarowych?

Pożar to jedno z największych zagrożeń, na jakie narażony jest każdy budynek, niezależnie od swego przeznaczenia oraz typu konstrukcji. W celu ochrony przed ogniem osób w nim przebywających, w budynkach buduje się specjalne miejsca, zwane strefami pożarowymi.

Czym jest strefa pożarowa?

Strefa pożarowa, zgodnie z definicją zawartą w rozdziale 3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie to budynek lub jego część „oddzielona od innych budynków lub innych części budynków elementami oddzielenia przeciwpożarowego (…), bądź też pasami wolnego terenu o szerokości nie mniejsze niż dopuszczalne odległości od innych budynków (…)”. Strefą pożarową może być również oddzielna kondygnacja budynku, o ile klatki schodowe lub szyby dźwigowe budynku spełniają wymogi przedstawione w rozporządzeniu. Zadaniem takiej strefy jest umożliwienie bezpiecznej ewakuacji osób przebywających w budynku.

Warunki techniczne stref pożarowych

Materiały budowlane można podzielić między innymi ze względu na ich wskaźnik zapalności i wskaźnik spalania. W ten sposób otrzymujemy trzy kategorie materiałów:

  • I stopień palności – materiały niezapalne
  • II stopień palności – materiały trudno zapalne
  • III stopień palności – materiały łatwo zapalne

Zgodnie z par. 232 rozporządzenia „ściany i stropy stanowiące elementy oddzielenia przeciwpożarowego powinny być wykonane z materiałów niepalnych, a występujące w nich otwory – obudowane przedsionkami przeciwpożarowymi lub zamykane za pomocą drzwi przeciwpożarowych bądź innego zamknięcia przeciwpożarowego.” Materiały te to na przykład odpowiedniej klasy szkło i metale. Jedną z firm specjalizujących się w wykonywaniu szklano-aluminiowych systemów ścian osłonowych o odporności ogniowej, jest przedsiębiorstwo Alumex z Warszawy. Jak mówi jej przedstawiciel:

-Nasze systemy ścian po przeprowadzeniu odpowiednich badań zostały zakwalifikowane do klasy EI 60 i EI 30. Do ich przeszklenia mogą być wykorzystane szyby ognioochronne o tej samej klasie, pojedyncze oraz zespolone.

śr. ocena 5 / głosów 3