operator-zuraw

Jak zostać operatorem żurawi wieżowych?

Żuraw wieżowy, potocznie nazywany po prostu dźwigiem, to urządzenia powszechnie wykorzystywane w branży budowlanej – spotkać je można na właściwie każdym większym placu budowy, gdzie zajmują się podnoszeniem dużych ciężarów na znaczne wysokości. Obsługa takiej maszyny to ogromna odpowiedzialność nic dziwnego zatem, że wobec operatorów dźwigów stosuje się wygórowane wymagania pod względem kwalifikacji i doświadczenia.

Praca operatora a wymogi formalne

Żeby móc pracować jako operator żurawia, należy posiadać odpowiednie kwalifikacje potwierdzone pomyślne zdanym egzaminem. Żeby to osiągnąć, należy zrobić kurs operatorski odpowiedniej kategorii. W czasie trwania kursu kandydat na operatora zapoznaje się ze specyfiką pracy na żurawiu, poznaje zasady nią rządzące, uczy się obsługi urządzenia. Oczywiście podczas jednego kursu nie jesteśmy w stanie nauczyć się pracy z każdym rodzaje żurawia, dlatego operator przed przystąpieniem do pracy powinien dokładnie zapoznać się z instrukcją obsługi konkretnego żurawia. Jest niezwykle istotne, bowiem każdy błąd podczas pracy z dźwigiem może skończyć się poważnym zniszczeniami na placu budowy, a także narazić na utratę zdrowia lub życia nie tylko operatora, ale też wszystkich osób, które znajdują się w pobliżu. Po ukończeniu kursu przyszły operator podchodzi do egzaminu, którego celem jest potwierdzenie zdobytej wiedzy i umiejętności. Dopiero po pomyślnym zdaniu operator otrzymuje uprawnienia do pracy na dźwigu. Uprawnienia wydawane są przez Urząd Dozoru Technicznego, Transportowy Dozór Techniczny lub Wojskowy Dozór Techniczny, w zależności od tego, jakiego rodzaju dźwigu dotyczą uprawnienia.

Inne wymogi

Poza kwestiami formalnymi, jak przedstawione powyżej, od operatora żurawia wieżowego wymagany jest również stan zdrowia umożliwiający wykonywanie obowiązków oraz odpowiednie predyspozycje psychiczne.

Nie da się ukryć, że praca na dużych wysokościach i z dużymi ładunkami wymaga odpowiednich cech – mówi przedstawiciel Przedsiębiorstwa Budowlano-Produkcyjnego Łęgprzem – Niektóre z nich można wypracować ciężką pracą, inne jednak są w dużym stopniu wrodzone. Od operatora wymaga się przede wszystkim silnej psychiki i idącej z nią w parze wysokiej odporności na stres. Ponadto liczy się wysoka rzetelność, dokładność, samodyscyplina. Dobry operator musi również umieć działać w zespole, gdyż to właśnie od pracy zespołu zależy, czy dana operacja zostanie wykonana poprawnie. Jest to o tyle trudne, że komunikacja z pozostałymi pracownikami zachodzi przy użyciu komunikacji radiowej.

Również pod względem fizycznym istnieją spore wymogi wobec operatorów. Zły stan zdrowia dyskwalifikuje z możliwości pracy na szczycie żurawia. Głównym przeciwskazaniami są poważne zaburzenia percepcji wzrokowej i słuchowej, choroby układu pokarmowego, krążenia i oddychania, choroby serca i alergie, a także nowotwory i cukrzyca.

śr. ocena 5 / głosów 5