Jak przeprowadzić audyt nieruchomości?

Badanie stanu prawnego nieruchomości, czyli audyt jest zabiegiem, który koniecznie należy wykonać przed przystąpieniem do negocjacji kupna budynku. Wydaje się, że czasem wystarczy przejrzenie wpisów księgi wieczystej, jednak należy pamiętać, że nie zawsze zawierają one aktualne informacje o stanie faktycznym i prawnym nieruchomości. Zobacz, w jaki sposób należy przeprowadzić audyt nieruchomości.

Czym jest audyt nieruchomości?

Audyt nieruchomości to całościowe badanie stanu prawnego nieruchomości. Jego wykonanie zalecane jest przed sfinalizowaniem zakupu budynku. Audyt wchodzi w skład tak zwanych negocjacji przedinwestycyjnych, ponieważ powinno się je przeprowadzać przed podjęciem jakichkolwiek rozmów z właścicielem, bądź pełnomocnikiem nieruchomości.

W zależności od specjalisty, któremu powierza się przeprowadzanie audytu, wnioski mogą opisywać stan prawny i techniczny. Należy pamiętać, że oprócz podstawowego prawnego aspektu, można przeprowadzić także audyt finansowy nieruchomości.

Przeprowadzanie audytu nieruchomości

Inwestycja w nieruchomość jest każdorazowo obarczona sporym ryzykiem. Jednym ze sposobów ustalenia tego ryzyka jest dokładne zbadanie stanu prawnego i finansowego nieruchomości.

Dobrze przeprowadzony audyt nieruchomości powinien zawierać dane i informacje, które pozwolą zainteresowanemu ocenić opłacalność zakupu. Zakres takiego badania ustalany jest każdorazowo indywidualnie w zależności od stanu nieruchomości i jej przyszłego przeznaczenia – wyjaśnia ekspert z firmy NAI Estate Fellows.

Podczas przeprowadzania audytu prawnik weźmie pod uwagę między innymi:

  • tytuł prawny nieruchomości – do kogo należy,
  • ustalenia użytkowania wieczystego,
  • obciążenia nieruchomości,
  • hipotekę,
  • roszczenia osób trzecich,
  • miejscowy plan zagospodarowania przestrzeni.

Audyt techniczny powinien zawierać w sobie informacje na temat kompletności przeglądów technicznych nieruchomości, prowadzenia księgi obiektu budowlanego, kosztorysów i stanu prac modernizacyjnych i remontowych oraz ich planów.

Audyt finansowy skupia się na wnioskach obejmujących system rozliczeń mediów, planu gospodarczego i prowadzonej ewidencji zysków i strat odnoszących się do nieruchomości.

Dobry audyt powinien zawierać w sobie nie tylko pisemną analizę stanu faktycznego nieruchomości, ale też ewentualne zalecenia co do minimalizacji ryzyka i kosztów już po zakupie obiektu budowlanego. Przeprowadzenie tego typu badań może skutkować racjonalną oceną szans na powodzenie przyszłej inwestycji.

śr. ocena 5 / głosów 5