Jak dopasować toalety do potrzeb osób niepełnosprawnych?

We wszystkich obiektach, będących siedzibami placówek publicznych, muszą znajdować się łazienki przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Oznacza to, że w każdej szkole, restauracji, galerii handlowej i urzędzie powinny znaleźć się pomieszczenia toaletowe, które zapewnią optymalną wygodę i bezpieczeństwo osobie niepełnosprawnej. Sprawdźmy, jak powinny one wyglądać.

Osoby o ograniczonej sprawności ruchowej powinny zawsze mieć zapewniony dostęp do toalet, umożliwiających swobodne i bezpieczne wykonanie zabiegów higienicznych. Dokładne wymogi odnośnie wymiarów i wyposażenia takich toalet opisane są w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Czy każde pomieszczenie można adaptować na toaletę dla niepełnosprawnych?

Na tak postawione pytanie musimy udzielić odpowiedzi przeczącej – mówi ekspert z Linea Trade. Toaleta dla osób niepełnosprawnych musi zapewniać możliwość poruszania się wózka, w związku z czym minimalne wymiary takiego pomieszczenia w obrysie określone są ustawowo na 1,5×1,5. W pomieszczeniu toaletowym nie mogą znajdować się elementy architektoniczne, utrudniające manewrowanie wózka, a więc wystające rury i kaloryfery.

Istotną kwestią jest też położenie pomieszczenia na planie budynku. Umieszczenie toalety dla niepełnosprawnych na piętrze budynku pozbawionego odpowiedniej windy lub rampy podjazdowej jest z oczywistych względów niedopuszczalne.

Adaptacja toalety dla osób niepełnosprawnych

Dogodnie zlokalizowaną łazienkę, która spełnia ustawowe wymogi odnośnie wymiarów, można adaptować, przestrzegając kilku podstawowych reguł. Przede wszystkim, drzwi wejściowe muszą umożliwiać wjechanie do toalety na wózku. Oznacza to, że muszą być odpowiednio szerokie (min. 0,9 m) i nie mogą posiadać wysokich progów. Jeśli zachodzi taka potrzeba, otwór drzwiowy należy poszerzyć i usunąć istniejące bariery architektoniczne przy podłodze.

Kolejnym ważnym zagadnieniem jest wysokość montażu urządzeń sanitarnych. Przyjmuje się, że dla wygody osoby na wózku umywalka powinna być zamontowana na wysokości 0,8 m, a sedes – 0,5 m. Bardzo dobrym pomysłem jest wyposażenie sedesu w dodatkowe nakładki, umożliwiające płynną regulację wysokości.

Przy sedesie i umywalce zgodnie z prawem muszą być zamontowane przynajmniej dwie poręcze dla niepełnosprawnych, ułatwiające korzystanie z sanitariatów. Chcąc zadbać o lepszy komfort w toalecie, warto zdecydować się na montaż uchylnych i nieruchomych uchwytów dla niepełnosprawnych w bezpośrednim sąsiedztwie umywalki.

W łazience dla osób niepełnosprawnych nie może zabraknąć też podstawowych elementów wyposażenia, takich jak lustra (uchylne), kosze na śmieci, dozowniki na mydło, pojemniki lub dozowniki papierowych ręczników oraz pojemniki na papier toaletowy, przy czym ostatnie z wymienionych należy montować na wysokości 1,0-1,2 m od podłogi.

śr. ocena 5 / głosów 6