czyszczenie przepompowni sciekow

Jak często należy wykonywać czyszczenie przepompowni ścieków?

Regularne usuwanie ścieków powstałych w gospodarstwach domowych jest niezwykle istotną kwestią. Jednym ze sposobów na płynniejsze pozbywanie się ich jest zainstalowanie przepompowni ścieków. Ma ona za zadanie automatyczne przetłaczanie ścieków do wyżej położonego zbiornika lub ich transportu na większe odległości. Warunkiem niezawodnego działania przepompowni jest między innymi jej regularne czyszczenie. Jak często należy je wykonywać?

Czym jest przepompownia ścieków?

Przepompownia ścieków to instalacja ciśnieniowa składająca się między innymi z pompy oraz specjalnego zbiornika gromadzącego nieczystości. Służy ona do wydajnego tłoczenia ścieków wytworzonych w budynkach mieszkalnych. Jest wyjątkowo przydatna również na obszarach, gdzie nie ma możliwości budowy zbiorczej sieci kanalizacyjnej typu grawitacyjnego, na przykład w przypadku niesprzyjającej budowy geologicznej terenu czy niekorzystnego jego ukształtowania. Umożliwia ona transport płynnych odpadów na większe odległości, a także automatyczne tłoczenie ścieków do wyżej położonego zbiornika.

Przepompownia ścieków jest ponadto elementem kanalizacji gminnych, miejskich oraz osiedlowych. Przyłączone do niej mogą być również zakłady przemysłowe, obiekty hotelowe, ośrodki wczasowe. W przypadku połączenia kilku obiektów mówimy o systemie kanalizacji ciśnieniowej. Zasada jego działania polega na przepompowywaniu ścieków gospodarczo-bytowych z poszczególnych posesji o rozproszonej zabudowie. W systemie kanalizacji ciśnieniowej rozproszone przydomowe przepompownie odprowadzają nieczystości do wspólnego rurociągu tłocznego, na którego końcu znajduje się przepompownia sieciowa (zbierająca ścieki z wielu pojedynczych przepompowni, transportująca je do oczyszczalni ścieków) lub oczyszczalnia ścieków. 

Przepompownia wykonuje ogrom mocno eksploatujących ją działań: po tym, jak ścieki trafią do zbiornika, swoją pracę rozpoczyna pompa. Przepływające przez nią liczne nieczystości, powodują szybkie jej zanieczyszczenie. By zaś nie dopuścić do kosztownych w naprawie awarii, należy poddawać przepompownię regularnemu i gruntownemu oczyszczaniu.

Jak często należy czyścić przepompownię ścieków?

Jak wyjaśnia specjalista z WOD-KAN TRANS, firmy świadczącej usługi profesjonalnego czyszczenia przepompowni ścieków:

Zanieczyszczenia gromadzące się w zbiorniku są źródłem nieprzyjemnych zapachów. Prowadzą one ponadto do problemów związanych z pompowaniem, spowodowanych ograniczeniami przepustowości wlotu do pompy oraz zmniejszeniem retencji zbiornika. Opadająca na dno zbiornika mieszanina piasków ze związkami organicznymi pochodzącymi ze ścieków, może z upływem czasu tworzyć trudną do usunięcia skamielinę. Dlatego tak istotne jest regularne czyszczenie wnętrza zbiornika oraz elementów przepompowni, które regularnie oblepiane tłuszczem, a także innymi związkami, mogą ulec zatkaniu oraz stopniowemu niszczeniu.

Serwisowanie oraz czyszczenie przepompowni ścieków są procesami, które mają znaczący wpływ na wydłużenie jej żywotności. Na częstotliwość czyszczenia przepompowni ścieków ma wpływ intensywność użycia oraz sposób, w jaki jest ona eksploatowana, co z kolei uzależnione jest od rodzaju budynku przez nią obsługiwanego. Czyszczenie przepompowni należy wykonywać jednak nie rzadziej, niż dwa razy w ciągu roku.

Na czym polega czyszczenie przepompowni płynnych odpadów?

Proces czyszczenia przepompowni rozpoczyna się od odłączenia zasilania elektrycznego oraz przewietrzenia wnętrza zbiornika z nagromadzonych w nim szkodliwych gazów. Następnie specjaliści przystępują do wypompowania ścieków. Wykorzystywane są do tego wozy asenizacyjne, z pomocą których nieczystości są wypompowane oraz odprowadzone do zbiornika pojazdu asenizacyjnego. Odpady są następnie utylizowane, zgodnie z przepisami prawa.

Gdy zbiornik przepompowni jest już opróżniony, specjaliści przystępują do czyszczenia, przy pomocy myjki ciśnieniowej, jego dna oraz ścian z zalegających na ich powierzchniach osadów w postaci szlamu, piasku oraz tłuszczu. Czyszczenie przepompowni obejmuje także dokładne mycie pompy, sond oraz pływaków, a także udrażnianie rur tłocznych.

śr. ocena 5 / głosów 3