Najazdy kablowe

Jak chronić kable na budowie?

Zasilanie placu budowy w energię elektryczną to wbrew pozorom zadanie niezwykle złożone. Do zasilania wykorzystuje się tutaj instalacje tymczasowe, a więc przystosowane do częstego przemieszczania. Najważniejszym zagadnieniem podczas projektowania i eksploatacji takich instalacji elektrycznych jest zapewnienie pełnego bezpieczeństwa odbiornikom, ale przede wszystkim osobom przebywającym na placu robót.

Bezpieczeństwo instalacji elektrycznej na budowie

Podczas realizacji inwestycji budowlanej, na placu robót znajdują się rozmaite obiekty tymczasowe, takie jak stróżówki, pomieszczenia socjalne, składy materiałowe i warsztaty, a także liczne urządzenia elektroenergetyczne, niezbędne do prowadzenia prac, w tym betoniarki, nagrzewnice, elementy oświetleniowe etc. Instalacje elektryczne stosowane do zasilania ww. urządzeń muszą być wykonane w sposób zapewniający bezpieczeństwo osób przebywających na budowie przed porażeniem prądem, pożarem elektrycznym czy wybuchem.

Szczegółowe wymogi odnośnie bezpieczeństwa na placu robót budowlanych opisuje Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych, którego rozdział 6. poświęcony jest właśnie zagadnieniom instalacji i urządzeń elektroenergetycznych. Zgodnie z ustawą projekt, konstrukcja oraz materiały i urządzenia ochronne instalacji muszą zawsze być dostosowanie do: typu, rodzaju oraz mocy odbiorników; warunków zewnętrznych na placu budowy; kwalifikacji osób mających dostęp do instalacji – mówi ekspert z portalu porzadekwkablach.pl.

Przedłużacze elektryczne i przewody urządzeń elektroenergetycznych

Ponieważ projektowania instalacji zasilającej na terenie robót może podjąć się wyłącznie osoba posiadająca odpowiednie uprawnienia, najprostszym sposobem na rozprowadzenie energii na placu budowy jest wybór instalacji zbudowanej w oparciu o system rozdzielnic. Całość wraz z projektem dostarczana jest na miejsce przez producenta, a instalacja spełnia wszystkie wymagania bezpieczeństwa.

Przedłużacze elektryczne, stosowane do łączenia rozdzielnic i zasilania urządzeń elektroenergetycznych również muszą spełniać konkretne wymagania. Na placu budowy dopuszczalne jest stosowanie wyłącznie przedłużaczy przemysłowych. Przenośne przedłużacze budowlane są zwijane ręcznie na zwijak i muszą posiadać zabezpieczenia termiczne lub nadprądowe. Przedłużacze jedno- i trójfazowe oraz wszystkie inne przewody służące rozprowadzaniu energii elektrycznej na palcu robót muszą być odporne na działanie wody i uszkodzenia mechaniczne. Ochrona kabli na budowie obejmuje również ich właściwą eksploatację.

Bardzo ważne jest, by przed podłączeniem przedłużacza do napięcia w całości rozwinąć przewód. Zaniechanie tej czynności może prowadzić do uszkodzenia izolacji pod wpływem wzrostu temperatury przewodów. Dodatkowo, przed każdym użyciem wskazane są dokładne oględziny przedłużacza. Jakiekolwiek uszkodzenie wtyczek, gniazd czy izolacji dyskwalifikuje przedłużacz z użycia. Próby naprawy przez owijanie taśmą izolacyjną są zabronione, uszkodzony przedłużacz musi zostać zastąpiony nowym. Takie same zasady dotyczą przewodów elektronarzędzi.

Przewody elektryczne urządzeń budowlanych muszą być rozprowadzane na terenie robót tak, by nie były narażone na uszkodzenia mechaniczne. Szczególnie ważne jest unikanie rozkładania kabli w miejscach przejść i przejazdów samochodów oraz maszyn. Jeśli nie jest możliwe usunięcie przewodów z miejsca przejazdu, należy zabezpieczyć je przez umieszczenie w dodatkowej osłonie. W tym celu wykorzystuje się najazdy kablowe, zapewniające ochronę przed uszkodzeniami powodowanymi ruchem pojazdów i pieszych. Istotnym zagadnieniem jest też ochrona przewodów przed wilgocią. Oprócz stosowania przewodów o wymaganym stopniu odporności IP należy pamiętać o rozprowadzeniu przewodów w taki sposób, by nie leżały w kałużach. Jednym z rozwiązań jest podwieszanie kabli na stojakach.

śr. ocena 5 / głosów 1