instalacja-wentylacji

Instalacja wentylacji krok po kroku

Sprawna wentylacja jest obowiązkowym systemem w każdym budynku mieszkalnym. Do niedawna najczęściej stosowanym rodzajem były instalacje grawitacyjne, jednak coraz częściej w budownictwie mieszkalnym i użytkowym spotykamy się z wentylacją mechaniczną z rekuperatorem umożliwiającym odzyskiwanie ciepła.

Rola wentylacji w budynku

Wydajna wentylacja nabiera szczególnego znaczenia w przypadku zamontowania w budynku plastikowych, a więc bardzo szczelnych okien – zauważa nasz rozmówca z firmy Elite Thermo Polska.

Nieoczekiwanym efektem coraz lepszych okien i systemów ocieplania budynków jest utrudniona wymiana powietrza i tego skutki: gorsza jakość powietrza w pomieszczeniach, co przekłada się na zdrowie i samopoczucie mieszkańców, a także występowanie niebezpiecznej dla konstrukcji wilgoci.

Krok 1. – projekt wentylacji

Dla ułatwienia pracy instalacje wentylacyjną warto uwzględnić już na etapie projektowania całego budynku, choć modyfikacje są możliwe również w istniejących już domach. Projekt wentylacji musi zawierać tzw. bilans powietrza, wyliczany na podstawie informacji o przeznaczeniu poszczególnych pomieszczeń ich kubaturze oraz ilości użytkowników. Jeśli są Państwo zainteresowani projektem bądź wykonaniem instalacji wentylacji zachęcamy do kontaktu za pośrednictwem strony internetowej www.etp.pl.

Krok 2. – przygotowanie do montażu wentylacji

W celu rozprowadzenia kanałów wentylacyjnych musimy przygotować odpowiednie otwory pomiędzy kondygnacjami i pomieszczeniami w stropie i w ścianach. Docinanie przewodów do odpowiednich rozmiarów odbywa się bezpośrednio na placu budowy.

Krok 3. – instalacja wentylacji na poddaszu

Trasę, wzdłuż której biec mają kanały wentylacyjne, należy ocieplić wełną mineralną, aby uniknąć zjawiska skraplania się.

Krok 4. – poprowadzenie wentylacji na niższe kondygnacje

Przewody wentylacyjne do niższych kondygnacji prowadzimy wzdłuż połaci dachu. Należy bardzo mocno przytwierdzić je do ścian za pomocą specjalnych obejm. Izolacja najdłuższych odcinków kanałów wentylacyjnych będzie wymagała większej ilości wełny izolacyjnej oraz dodatkowych wzmocnień.

Krok 5. – instalacja wentylacji na parterze

Na tej kondygnacji kanały umieszczamy blisko ścian, tuż pod sufitem. W ten sposób ułatwiamy późniejsze przysłonięcie kanałów pływami karton-gips. Również tutaj zabezpieczamy kanały izolacją, nie pomijając złączy.

Krok 6. – czerpnia i wyrzutnia wentylacji mechanicznej

Czerpnię i wyrzutnię warto montować po przeciwnych stronach domu, aby zapobiec mieszaniu się czystego i zużytego powietrza. Wlot czerpni należy zabezpieczyć siatką, której zadaniem jest ochrona kanału przed napływem zanieczyszczeń mechanicznych – wyjaśnia ekspert z Elite Thermo Polska.

Krok 7. – montaż rekuperatora

Rekuperator należy montować w pomieszczeniu, gdzie temperatura nie spada poniżej 0°C. Ważne jest także zapewnienie łatwego dostępu do urządzenia, ze względu na konieczność regularnej wymiany filtrów.

Krok 8. – regulacja wentylacji mechanicznej

Regulacja wentylacji mechanicznej powinna być wykonana przez specjalistę, który posługuje się anemometrem. Po wyregulowaniu instalacji nie należy ingerować w ustawienia, w przeciwnym razie możemy spodziewać się zakłóceń pracy instalacji. Aby zasięgnąć więcej informacji zachęcamy do przeglądania strony internetowej www.etp.pl.

śr. ocena 5 / głosów 4