Gdzie i w jakim celu wykonuje się wklejanie kotew chemicznych?

Określenie kotwa chemiczna przywodzi na myśl skojarzenia z kotwicą, jako elementu trwałego zamocowania obiektu do podłoża. Nic dziwnego, wszak zasada działania jest bardzo podobna, ale wykorzystuje nieco inne właściwości. Kotwa chemiczna umożliwia wykonanie trwałego mocowania – w artykule opisujemy zasadność i lokalizację ich stosowania.

Jak działa kotwienie chemiczne?

Proces kotwienia chemicznego bazuje na specyficznej właściwości fizycznej masy żywicznej, jaką jest tężenie (sieciowanie). Na skutek tej reakcji chemicznej całość wypełnienia twardnieje i na stałe przylega do powierzchni bezpośrednio mocowanych. Zapytaliśmy pracownika z firmy KMS, która na co dzień wykonuje kotwienie różnych konstrukcji o to, jak wyjaśnić fenomen procesu tężenia? Powiedział nam, że trzeba sięgnąć do właściwości fizycznych i chemicznych żywicy. Tam, gdzie mamy jakieś miejsce zazębień kształtowych, tam dochodzi do powstania wiązań kształtowych pomiędzy żywicą a mikrocząsteczkami na ściankach elementu, do którego kotwimy konstrukcję. Stosując duże powiększenie, będziemy w stanie zauważyć, że mikrocząsteczki żywicy wnikają w mikropęknięcia na powierzchni materiału i na tym polega fenomen sieciowania.

Po to, aby jeszcze bardziej wzmocnić miejsce kotwienia, producenci kotew zalecają stosowanie dodatkowego wzmocnienia jak stalowe, żebrowane pręty zbrojeniowe czy specjalnie nacinane, karbowane profile. To, co przemawia za stosowaniem kotew chemicznych, to uniwersalność zastosowań. Kotwę chemiczną dobiera się bezpośrednio do właściwości podłoża – pozwala to na niemal nieograniczone możliwości dla współczesnej inżynierii. Kotwa chemiczna jest wolna od wad kotwienia mechanicznego, ponieważ nie przenosi naprężeń montażowych przenoszonych na pobocznice otworów.

Niewątpliwie na uwagę zasługuje fakt, że kotwy chemiczne mają znacznie dłuższą żywotność niż mocowania mechaniczne. Jest to szczególnie istotne jeżeli kotwienie wykonywane jest w betonie – w strefach styku z metalowymi elementami kotwionymi powstają napięcia, które mógłby miejscowo rozsadzić beton. Żywica wnika w mikroprzestrzenie w atomowej strukturze betonu i minimalizuje ryzyko powstawania naprężeń5 miejscowych.

Powszechne zastosowanie kotwy chemiczne znajdują podczas:

  • budowania tuneli podziemnych i naziemnych,
  • budowy drapaczy chmur,
  • wznoszenia mostów i innych obiektów infrastruktury drogowej,
  • w budownictwie komercyjnym wykorzystującym materiały takie jak:
    • pustaki,
    • beton komórkowy,
    • ceramice pełnej i posiadającej pory,
śr. ocena 0 / głosów 0