Na jakie elementy zwrócić uwagę kupując dom od dewelopera?

Na krajowym rynku deweloperskim działa coraz więcej firm, oferujących usługi sprzedaży nieruchomości. Planujesz zakup własnego domu? Poradzimy Ci, na jakie elementy powinieneś zwrócić uwagę przed zawarciem umowy.

Ostrożny wybór oferty

Przed wyborem oferty nabycia domu warto przeprowadzić rozpoznanie rynkowe. Lokalizacja i rozmiar nieruchomości powinny odpowiadać naszym potrzebom życiowym oraz możliwościom finansowym. Ustalając priorytety, zawęzimy pole poszukiwań. Dopiero wówczas możemy poszukać dewelopera, który sprosta naszym oczekiwaniom. Już samo postanowienie o zakupie domu za pośrednictwem dewelopera stanowi ważną decyzję – pozwala na zaoszczędzenie czasu, jaki musielibyśmy przeznaczyć na samodzielną realizację inwestycji, dopracowanie kwestii formalnych oraz organizację budowy. Wybrany deweloper powinien cieszyć się zaufaniem. Warto sprawdzić, czy dana firma wywiązuje się ze swoich zobowiązań i nie jest zadłużona. Najlepiej współpracować z deweloperem o uznanej renomie, cieszącym się dobrą opinią w środowisku branżowym i wśród klientów.

Analiza stanu nieruchomości

Każda oferta sprzedaży domu powinna być analizowana krok po kroku – od ogółu do szczegółu. Przede wszystkim trzeba zwrócić uwagę na teren, na którym ma mieścić się dom. Budynek nie powinien stać na obszarze zalewowym. Obowiązkiem dewelopera jest zadbanie o wykonanie badań gruntowych i prac melioracyjnych. Następnie należy upewnić się, czy do inwestycji zostały doprowadzone media (woda, elektryka) i przyłącza (elektroenergetyczne, wodociągowe, kanalizacyjne, cieplne i telekomunikacyjne). Kolejnym krokiem powinno być przeanalizowanie właściwości materiałów użytych do budowy domu. Mając to za sobą, możemy skupić się na innych elementach, takich jak wybór typu ogrzewania, zadaszenia czy okien.

W porozumieniu z deweloperem możemy też wpływać na układ pomieszczeń. Niekiedy projekt domu da się przearanżować dodając nowe pokoje lub modyfikując te istniejące – zauważa ekspert firmy deweloperskiej MarcoPolo Development z Wielkopolski.

Ochrona własnych interesów

Zakup domu powinien stanowić w pełni świadomą decyzję. Warto pamiętać, że przed zawarciem umowy możemy negocjować jej warunki. W szczególności należy zadbać o bezpieczeństwo transakcji. Mogą być to np. dodatkowe zapisy o karnych odsetkach, do wypłaty których zostanie zobowiązany deweloper w przypadku niedotrzymania terminów; zobowiązanie o usunięciu usterek, zgłoszonych podczas odbioru nieruchomości; deklaracja zwrotu zwiększonego zadatku, jeżeli umowa zostanie rozwiązana z całkowitej winy dewelopera, a także możliwość rezygnacji z kupna nieruchomości, jeżeli deweloper nie wywiąże się z umowy. Pamiętaj! Zakup domu to inwestycja na całe życie. Tylko w pełni świadoma decyzja o nabyciu nieruchomości sprawi, że unikniesz niespodzianek i przykrych sytuacji. Przezorny zawsze ubezpieczony.

śr. ocena 0 / głosów 0