fotowoltaika z pompą ciepła

Dlaczego warto zamontować instalację fotowoltaiczną razem z pompą ciepła?

Nowoczesne systemy pozyskiwania energii elektrycznej oraz ogrzewania i produkcji ciepłej wody użytkowej na potrzeby gospodarstw domowych pozwalają na duże oszczędności i ochronę środowiska naturalnego. Rosnąca świadomość kurczenia się naturalnych zasobów energetycznych naszej planety oraz popularyzacja zachowań proekologicznych coraz częściej skłaniają do korzystania z odnawialnych źródeł energii. Warto przeczytać artykuł i dowiedzieć się, jak korzystna jest współpraca instalacji fotowoltaicznej z pompą ciepła.

Trzy słowa o instalacjach fotowoltaicznych

Fotowoltaika jest coraz dynamicznej rozwijaną technologią, której historia sięga połowy zeszłego wieku. Jednak dopiero ostatnie lata zdecydowały o jej popularności. A wszystko dzięki nowoczesnym rozwiązaniom, które zapewniają tej metodzie produkcji energii eklektycznej wysoką sprawność, wydajność, stosunkowo niski koszt instalacji oraz wieloletnią bezawaryjność.

„Fotowoltaika – wyjaśnia specjalista z firmy Better Energy, która zajmuje się instalacjami odnawialnych źródeł energii – pozyskuje energię ze słońca i zaliczana jest do źródeł odnawialnych. Proces produkcji energii elektrycznej przebiega w ogniwach fotowoltaicznych, które zbudowane są z półprzewodników, najczęściej takich jak krzem, german i selen. Ogniwa te tworzą płaskie i wygodne w montażu panele, które instaluje się w dobrze nasłonecznionych miejscach, na dachach budynków lub specjalnych konstrukcjach. Prąd stały, który powstaje w ogniwach, przesyłany jest do specjalnych falowników, które zamieniają go w prąd zmienny o parametrach odpowiadających prądowi płynącemu w sieci energetycznej”.

Fotowoltaika zaliczana jest do kategorii energetyki prosumenckiej. Oznacza to, że właściciel instalacji produkuje energię elektryczną na swoje potrzeby, a nadwyżkę sprzedaje do sieci energetycznej.
Pompy ciepła – jak odzyskują energię ze środowiska?

Pompy ciepła to nowoczesne urządzenia grzewcze, które wykorzystują do ogrzewania wnętrz energię cieplną zgromadzoną w środowisku naturalnym, przede wszystkim w powietrzu, wodzie oraz ziemi. Zasada działania pomp ciepła polega na przemianach energetycznych takich jak parowanie, skraplanie i rozprężanie. Urządzenia te nie tylko ogrzewają pomieszczenia, ale latem mogą być wykorzystywane do ich schładzania.

Największą zaletą pomp ciepła jest ich wysoka sprawność oraz praca bez procesu spalania jakichkolwiek paliw. Dzięki temu, że nie emitują żadnych szkodliwych substancji do atmosfery i są przyjazne środowisku, zaliczane są do ekologicznych źródeł energii odnawialnej. Szacuje się, że urządzenia te produkują energię, w 75% odzyskując ją z otoczenia. Pozostała część energii  to prąd elektryczny potrzebny do pracy urządzeń pompy ciepła. Dzięki temu przyczyniają się one do znacznych oszczędności w budżetach domowych. Jeśli jeszcze doda się do tych zalet ich bezawaryjną i bezobsługową pracę to okazuje się, że są to urządzania korzystne w każdym wymiarze, nie tylko ekologicznym i ekonomicznym. 

Współpraca fotowoltaiki i pompy ciepła

Obydwa systemy wydają się stworzone do współpracy. Fotowoltaika produkuje energię elektryczną, która wykorzystywana jest do oświetlania domu oraz zasilania wszystkich urządzeń. Jednym z nich może być instalacja pompy ciepła. Ta z kolei pobierając darmową energię elektryczną, produkuje ciepłą wodę do ogrzewania domu oraz wodę użytkową. Przy prawidłowo wykonanych instalacjach i dobrze dobranych parametrach obydwu urządzeń korzystanie z energii elektrycznej oraz ciepłej wody może przynosić oszczędności dochodzące do 100%. Warto więc zainwestować w panele słoneczne oraz pompę ciepła. Przyniesie to znaczne oszczędności w budżecie domowym i przyczyni się do poprawy kondycji środowiska naturalnego. Fotowoltaika współpracująca z pompą ciepła uwalnia właściciela instalacji od stresu związanego z podwyżkami cen prądu i innych źródeł ciepła. Ważne, aby projekt i montaż systemów powierzyć zaufanej i rzetelnej firmie, takiej jak Better Energy z Białegostoku.

śr. ocena 0 / głosów 0