pomiary instalacji elektrycznej

Dlaczego warto wykonywać okresowe pomiary instalacji elektrycznej w budynku?

Obowiązek regularnego kontrolowania stanu instalacji elektrycznej budynku regulują przepisy prawa, m.in. ustawa Prawo budowlane. Wykonywanie okresowych pomiarów warto jednak zlecać nie tylko dlatego, by nie narazić się na karę grzywny, ale dla własnego bezpieczeństwa. Jak przebiega kontrola instalacji, jakie korzyści przynosi i jak często trzeba wykonywać pomiary?

Co obejmuje pomiar instalacji elektrycznej? 

Pomiar instalacji elektrycznej jest ważną częścią przeglądu stanu technicznego budynku i pozwala ocenić stan przewodów i sprawność działania zabezpieczeń. Taka kontrola obejmuje:

  • pomiar rezystancji izolacji (RISO);
  • pomiar wyłączników RCD, tzw. różnicówek;
  • pomiar ciągłości połączeń przewodów ochronnych i wyrównawczych;
  • pomiar impedancji pętli zwarcia;
  • pomiar rezystancji uziemienia.

Pomiary przeprowadzić może jedynie uprawniony do tego elektryk posiadający świadectwo kwalifikacyjne grupy G1 w zakresie prac kontrolno-pomiarowych, a protokół z pomiarów musi zostać zatwierdzony przez innego elektryka – inaczej w świetle prawa pomiar będzie nieważny. To zadanie najlepiej zatem powierzyć sprawdzonej firmie, np. Grawel oferującej kompleksowe usługi elektryczne w Wielkopolsce.

Korzyści z regularnego monitorowania instalacji elektrycznej 

Pomiary instalacji elektrycznej można porównać z przeglądem technicznym samochodu – pozwalają one w porę wychwycić ewentualne usterki, by zapobiec poważniejszej awarii i zagwarantować bezpieczeństwo użytkowania budynku, niezależnie od tego, czy jest to dom jednorodzinny, szkoła, zakład produkcyjny czy galeria handlowa. Znając stan instalacji, można spać spokojnie lub w porę zabrać się za jej naprawę.

Warto również mieć na uwadze, że regularne wykonywanie określonych przepisami przeglądów potwierdzonych odpowiednią dokumentacją jest wymagane przez firmy ubezpieczeniowe. Jeśli zaniedbamy tę kwestię, ubezpieczyciel nie wypłaci odszkodowania w razie wystąpienia szkody.

Jak często trzeba przeprowadzać pomiary? 

Przepisy ustawy Prawo budowlane dokładnie określają, jak często trzeba przeprowadzać pomiary instalacji elektrycznej. Wszystko zależy od rodzaju budynku i sposobu jego użytkowania. W większości przypadków kontrolę przeprowadza się co 5 lat, natomiast w budynkach i pomieszczeniach zagrożonych wybuchem, o wyziewach żrących, bardzo wilgotnych lub gorących – co roku. Jednak w normie PN-HD 60364-6:2008 zaleca się, by pomiary przeprowadzać częściej m.in. również w budynkach komunalnych, na terenie budowy i w miejscach, gdzie są instalacje i wysokiego, i niskiego napięcia.

śr. ocena 0 / głosów 0