Na czym polega obróbka skrawaniem metali

Obróbka metali jest ogółem procesów technologicznych, w następstwie których ulegają zmianie kształt, wymiar lub właściwości fizyczne i chemiczne materiału. W związku z tym wyróżniamy obróbkę mechaniczną, plastyczną, cieplną, chemiczną oraz cieplno-chemiczną.

Rodzaje obróbki skrawaniem

Obróbka ze skrawaniem to nadawanie metalom pożądanego kształtu, wymiarów oraz jakości powierzchni przez usunięcie części materiału narzędziami skrawającymi. Jednym z najbardziej rozpowszechnionym sposobem obróbki jest toczenie. Polega ona na tym, że przedmiot wprawiony jest w ruch obrotowy, a nóż tokarski wykonuje ruch liniowy. Toczenie może być wykonywane wzdłuż, wtedy kierunek ruchu noża jest równoległy do osi obrotu przedmiotu oraz poprzeczne, w którym kierunek ruchu noża jest prostopadły do osi obrotu przedmiotu.

Innym rodzajem jest obróbka na frezarce. Nadaje się ona do frezowania przedmiotów z metalu, tworzyw sztucznych oraz drewna. Podczas frezowania ruch obrotowy wykonuje narzędzie, zaś ruch posuwowy przedmiot. Szlifowanie natomiast to rodzaj obróbki ze skrawaniem, w którym elementem skrawającym jest ściernica, osełka lub taśma ścierna. Szlifowanie stosuje się do wykańczania przedmiotów metalowych oraz do obróbki przedmiotów hartowanych.

Na czym polega obróbka CNC

Wiele zakładów przemysłowych korzysta z dobrodziejstw współczesnych wynalazków, stosując nowoczesne urządzenia pozwalające na osiągnięcie doskonałych efektów. Jednym z nich jest obróbka skrawaniem CNC, wykorzystująca mikrokomputer. Po odpowiednim zaprogramowaniu, urządzenie do obróbki precyzyjnie usuwa, maleńkie elementy materiałów. W trakcie obróbki CNC bierze się pod uwagę nie tylko projekt wymagany przez klienta, ale również rodzaj i chropowatość materiału, który będzie obrabiany. Dzięki temu zyskuje się nie tylko nienaganne wykonanie, ale również krótszy czas trwania obróbki.

 

śr. ocena 15 / głosów 1