Jak często należy wykonywać okresowe przeglądy kominiarskie?

Coroczna kontrola komina regulowana jest przez prawo budowlane i wszyscy zarządcy oraz właściciele nieruchomości są zobowiązani do przeprowadzania kontroli okresowych. Polega ona na sprawdzeniu stanu technicznego instalacji gazowych oraz przewodów kominowych. W tym artykule wyjaśnimy, kto może przeprowadzić taką kontrolę, w jakich odstępach czasowych oraz jakie konsekwencje wynikają z nieprawidłowej eksploatacji komina.

Co wynika z nieprawidłowej eksploatacji komina?

Prawidłowe wykonanie oraz użytkowanie systemów kominowych jest bardzo ważne dla naszego bezpieczeństwa. Co roku wybucha kilka tysięcy pożarów, których przyczyną jest nieprawidłowa praca urządzeń grzewczych na paliwa stałe, gazowe lub olej, a także niewłaściwa ich eksploatacja. Ważny jest odpowiedni dobór komina do urządzenia grzewczego. Inne są przystosowane do gazowego kotła z zamknięta komorą spalania, a jeszcze inne do pieca, które opala się węglem kamiennym.

Kto jest uprawniony do przeprowadzania okresowych przeglądów kominiarskich?

Bardzo istotne w dbaniu o komin jest regularne przeprowadzanie przeglądów kominiarskich. Są one dokonywane przez:

  • Osoby, które posiadają kwalifikacje mistrza w rzemiośle kominiarskim (w odniesieniu do przewodów dymowych oraz grawitacyjnych przewodów spalinowych i wentylacyjnych).
  • Osoby, które mają uprawnienia budowlane odpowiedniej specjalności (w przypadku przeglądu przewodów kominowych, o których mowa powyżej, a także kominów przemysłowych, kominów wolnostojących oraz kominów lub przewodów kominowych, gdzie ciąg kominowy wymuszony jest pracą urządzeń mechanicznych.

W trakcie przeglądu kominiarz musi przeprowadzić badania techniczne przewodów kominowych, zarówno dymowych, spalinowych oraz wentylacyjnych. Pod uwagę bierze drożność i bieg kanałów oraz ich szczelność, sprawdza miejsca wylotów komina, a także podłączenia przewodów do poszczególnych lokali.

Kiedy należy przeprowadzić okresowe przeglądy kominiarskie?

Przegląd przewodów kominowych wentylacyjnych i spalinowych przeprowadza się co najmniej raz w roku, a przewodów dymowych – minimum dwa razy w roku. Po wykonaniu prac należy pamiętać o sporządzeniu protokołu kominiarskiego, pod którym podpisuje się kominiarz (wykonawca prac) oraz właściciel domu (odbiorca prac).

Na koszt właściciela kontrolowanego obiektu może być przeprowadzona kontrola z urzędu. Następuje ona po nakazie powiatowego inspektora nadzoru budowlanego, który stwierdzi nieodpowiedni stan techniczny obiektu budowlanego lub jego części

Ekspertyzy kominiarskie oraz okresowe przeglądy kominów oferuje Biuro Projektów Promiast z Sosnowca, które działa w branży usług projektowych od 1989 roku. Główną jego specjalizacją jest projektowanie budynków oraz różnego rodzaju instalacji: elektrycznych, sanitarnych, gazowych oraz centralnego ogrzewania.

śr. ocena 7.5 / głosów 2