Do czego może doprowadzić brak rozpoznania warunków gruntowo-wodnych?

Wytrzymałość i trwałość danego obiektu budowlanego – czy to domu jednorodzinnego, mostu czy podziemnego tunelu – w dużej mierze uzależniona jest parametrów gruntu, na którym dana konstrukcja zostanie postawiona. Dlatego tak istotne jest przeprowadzenie już na etapie projektowania budynku odpowiednich badań geologicznych i geotechnicznych.

Badania geologiczne i geotechniczne – po co się je wykonuje?

Badania geologiczne i geotechniczne są niezwykle istotne z punktu widzenia opłacalności inwestycji. W pierwszej kolejności pozwalają one oszacować opłacalność zakupu danego terenu pod budowę – nie każdy grunt nada się do budowy, niekiedy konieczne jest zastosowanie rozwiązań technologicznych, które zwiększą jego przydatność i przy okazji znacząco podniosą koszty całej inwestycji. Przeprowadzenie badań jest również niezbędne dla prawidłowego zaprojektowania budynku, ukształtowania terenu wokół niego oraz utworzenia planu gospodarowania wodami gruntowymi i opadowymi. Znając właściwości gruntu oraz wód gruntowych możliwe jest lepsze przygotowanie się do prac budowlanych.

Co jeśli nie wykonamy badań?

Nie wszystkie grunty nadają się do celów budowlanych – większa część terenów Polski to grunty polodowcowe, często nieprzydatne lub trudne do wykorzystania jako podłoże budowlane, zarówno ze względu na ich strukturę jak i zalegające nisko wody gruntowe. Brak rozpoznania warunków gruntowo-wodnych danej działki może prowadzić do poważnych trudności już na etapie przygotowania gruntu pod budowę. Dalej, o ile plan działania nie zostanie odpowiednio skorygowany i prace budowlane będą prowadzone dalej, mogą pojawić się poważne kłopoty z konstrukcją danego obiektu. Wśród najczęstszych problemów, z którymi borykają się właściciele budynków zbudowanych na nieprzystosowanych do tego gruntach są zawilgocenia i pękanie ścian fundamentowych i oraz podtapianie piwnic. Wszystko to w znaczący sposób zmniejsza bezpieczeństwo budynku oraz osób z niego korzystających. Usuwanie tego typu usterek jest bardzo kosztowne, a w wielu przypadkach – niemożliwe.

Badania geologiczne i geotechniczne wymagają nie tylko odpowiedniego sprzętu, ale również kwalifikacji, które pozwalają odpowiednio zinterpretować otrzymane wyniki. Dlatego warto zlecać ich przeprowadzenie profesjonalnym firmom, takim jak Pracownia Geologiczna Geoxx.

śr. ocena 5 / głosów 4