Charakterystyka systemów sygnalizacji pożaru

W nowoczesnej architekturze zależy nam nie tylko na funkcjonalności, ale i na estetyce. Priorytetem jednak zawsze powinno być życie i zdrowie ludzkie, dlatego normy budowlane i przepisy przeciwpożarowe wskazują, jak zaprojektować budynek, by był bezpieczny. By unikać zagrożeń, wspieramy się nowoczesnymi urządzeniami i systemami. Jednym z takich systemów jest system sygnalizacji pożaru, na którym skupimy się w naszym artykule.

Zastosowanie systemów

SSP, czyli system sygnalizacji pożaru to jeden z najważniejszych systemów bezpieczeństwa, zwłaszcza w budynkach wielkokubaturowych. SSP stosowany jest między innymi w budynkach handlowych, salach widowiskowych i sportowych, szpitalach, czy budynkach użyteczności publicznej. W wymienionych obiektach budowlanych stosowanie SSP jest obowiązkowe, podobnie jak w bankach, bibliotekach, czy dworcach. Reguluje to oczywiście szereg przepisów, ustaw i rozporządzeń. To, jakie urządzenia mogą być stosowane w SSP, określa Polska Norma i Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony przeciwpożarowej. Normy określają również, jak w budynku powinien zostać zaprojektowany odpowiedni system oddymiania. Wentylatory, wyciągi, klapy – wszystkie te elementy powinny być sterowane za pomocą kontrolerów połączonych z centralą.

Elementy SSP

Najważniejszy element każdego systemu sygnalizacji pożaru jest centrala alarmowa, która ma specyficzną konstrukcję. Powinna być zbudowana w taki sposób, by możliwe było podłączenie do niej odpowiedniej ilości czujek. Centrala musi być oczywiście połączona również z urządzeniami sygnalizacyjnymi i sterującymi. Czujki wykrywają pożar i przekazują informację do centrali. Centrala to urządzenie mikroprocesorowe, które potrafi analizować sytuację w obiekcie, w którym pojawił się pożar. Centrala automatycznie podejmuje decyzje – na przykład uruchamia urządzenia gaśnicze, czy specjalne klapy oddymiające. Generuje również impuls, by uruchomiła się sygnalizacja w budynku, która ostrzega przebywających w nim ludzi przed pożarem – dowiadujemy się w firmie firewall-ppoz.pl z Radzymina. Co więcej, sygnał alarmowy przekazywany jest również do najbliższego oddziału straży pożarnej. Uzupełnieniem SSP są przyciski ręczne, za pomocą których osoba przebywająca w budynku może podnieść alarm.

śr. ocena 5 / głosów 11