praca na wysokosci

Charakterystyka sprzętu do pracy na wysokości

Prace na wysokościach zalicza się do szczególnie niebezpiecznych, co wynika z dużej możliwości upadku. W Polsce wciąż jeszcze upadek stanowi jedną z najczęstszych przyczyn ciężkich i śmiertelnych wypadków przy pracy, toteż bardzo ważne jest, by podczas prac budowlanych, czy konserwatorskich na wysokości, pracownicy zachowywali wyjątkowe środki ostrożności i posiadali sprawny sprzęt ochronny.

Skuteczne zapobieganie zagrożeniom podczas prac na wysokości wymaga zastosowania odpowiednich zabezpieczeń – mówi ekspert z firmy Konfexim. Wg polskiego prawa, to pracodawca, który organizuje pracę na wysokościach powinien zapewnić pracownikom właściwą ochronę przed upadkiem. Dobór środków ochronnych uzależniony jest m.in. od wysokości, na jakiej będą znajdowali się pracownicy.

Zabezpieczenia o znaczeniu ogólnym

Tego typu zabezpieczenia nazywane są też środkami ochrony zbiorowej. Zalicza się do nich rusztowania ochronne i balustrady, pokrywy otworów oraz wszelkiego rodzaju siatki bezpieczeństwa.

Środki ochrony indywidualnej

Do środków ochrony indywidualnej podczas pracy na wysokościach zalicza się pasy i szelki bezpieczeństwa, amortyzatory spadania oraz urządzenia samoblokujące.

Szelki bezpieczeństwa

Szelki bezpieczeństwa mają za zadanie chronić pracownika przed upadkiem z wysokości lub ograniczać skutki takiego upadku, dlatego powinny spełniać wszystkie obowiązujące normy bezpieczeństwa.

Bardzo ważne jest, aby konstrukcja szelek zapewniała jednocześnie dużą swobodę ruchu, umożliwiającą sprawne wykonywanie powierzonych pracownikowi zadań, toteż warto wybierać takie, które posiadają wygodną regulację pasów na klatkę piersiową oraz na uda.

Amortyzatory spadania i urządzenia samoblokujące

Amortyzatory spadania mocowane są do linek bezpieczeństwa, a ich zadaniem jest łagodzenie sił oddziałujących na pracownika podczas spadania. Z kolei urządzenia samoblokujące instaluje się pomiędzy linką bezpieczeństwa a punktem mocowania i stosuje się je tam, gdzie wymagane jest przemieszczanie się pracownika w promieniu 5 metrów.

śr. ocena 5 / głosów 5