płyty konstrukcyjne OSB

Charakterystyka drewnopochodnych płyt konstrukcyjnych

Drewnopochodne płyty konstrukcyjne znajdują szerokie zastosowanie w wykonywaniu prac budowlanych, prac wykończeniowych, a także m.in. w przemyśle meblowym. Drewno jako materiał jest stosowany przez człowieka od zawsze. Lite drewno charakteryzuje się jednak zbyt dużą ceną, żeby możliwe było jego zastosowanie przy wykonywaniu wszystkich rodzajów wspomnianych wcześniej prac. Rozwiązaniem tego problemu są płyty konstrukcyjne. W artykule przedstawiamy najczęściej stosowane rodzaje drewnopochodnych płyt konstrukcyjnych.

Czym różnią się od siebie poszczególne rodzaje drewnopochodnych płyt konstrukcyjnych?

Poszczególne rodzaje drewnopochodnych płyt konstrukcyjnych różnią się od siebie przede wszystkim rodzajem zastosowanego do ich produkcji surowca, dokładnym sposobem jego obróbki oraz metodą wykonania. Biorąc pod uwagę te kryteria, możemy wyróżnić bardzo dużo rodzajów płyt konstrukcyjnych. W naszym artykule skupimy się przede wszystkim na pięciu ich rodzajach, czyli na:

  • Płytach konstrukcyjnych OSB,
  • Płytach wiórowych,
  • Płytach pilśniowych,
  • Płytach paździerzowych,
  • Płytach sklejkowych.

Charakterystyk płyt konstrukcyjnych OSB

Najszersze zastosowanie, bo i w pracach budowlanych i w pracach wykończeniowych, mają płyty konstrukcyjne OSB. Są to płyty wykonane z trzech warstw starannie wyselekcjonować wiórów drzewnych oraz spajającej je żywicy syntetycznej. Ważnym elementem konstrukcji płyt OSB jest to, że w dwóch wierzchnich warstwach płyty wióry są skierowane w innym kierunku niż w warstwie środkowej. W ten sposób uzyskuje się większą odporność na uszkodzenia mechaniczne. Metod zastosowania płyt konstrukcyjnych OSB jest naprawdę bardzo dużo. Są one m.in. znakomitym materiałem do obudowywania ścian, do budowy sztywnych poszyć na więźbach dachowych, do wykonywania okładzin podłóg na legarach, a także do tworzenia ścian działowych w budynkach.

Charakterystyka płyt wiórowych

Drugim bardzo często stosowanym rodzajem drewnopochodnych płyt konstrukcyjnych są płyty wiórowe. Są one wykonane z połączonych ze sobą pod wysokim ciśnieniem i w wysokiej temperaturze wiórów drzewnych. Do łączenia tych elementów stosuje się różne rodzaje klejów syntetycznych. Płyty wiórowe nie zawsze wyglądają tak samo, ponieważ mogą być w różny sposób wykończone.

Jak tłumaczy nasz rozmówca, specjalista z firmy Olex z Poznania, która specjalizuje się w dystrybucji różnego rodzaju materiałów budowlanych i wykończeniowych: Płyty wiórowe mogą być lakierowane, oklejone fornirem lub pokryte laminatem. W zależności od sposobu wykończenia znajdują inne zastosowanie. Najchętniej jednak są wykorzystywane do wykonywania mebli. Rzadziej wykorzystuje się je w branży wykończeniowej czy w budowlanej.

Charakterystyka płyt pilśniowych

Ten rodzaj płyt konstrukcyjnych jest wykonany z rozdrobnionych odpadów drewna z drzew iglastych z dodatkiem olejów schnących lub żywic syntetycznych. W zależności od stopnia sprasowania, wyróżnia się kilka rodzajów płyt pilśniowych, z których każdy może mieć nieco inne zastosowanie. Najczęściej płyty pilśniowe są wykorzystywane w budownictwie, np. do ocieplania podłóg lub do tworzenia izolacji akustycznej pomieszczeń. Oprócz tego z płyt pilśniowych produkowane są również panele podłogowe oraz wykonuje się meble.

Charakterystyka płyt paździerzowych

Paździerze, z których wykonane są tego typu płyty konstrukcyjne, to nic innego jak łodygi roślin konopnych lub lnianych. Podczas produkcji oddziela się od siebie ich poszczególne warstwy poprzez tzw. międlenie. Następnie uzyskany materiał jest utwardzany i sprasowany pod wysokim ciśnieniem i dodaje się do niego łączący poszczególne elementy materiał syntetyczny. Płyty paździerzowe dostępne są w wersji lakierowanej, laminowanej lub pokrytej fornirem. Najczęściej są stosowane do wykonywania izolacji w budownictwie lub do produkcji mebli.

Charakterystyka płyt sklejkowych

Ostatnim rodzajem drewnopochodnych płyt konstrukcyjnych, na jakie chcemy zwrócić uwagę są płyty sklejkowe, częściej zwane po prostu sklejkami. Wytwarzane są one poprzez sklejenie ze sobą nieparzystej liczby cienkich warstw drewna. W zależności od ich grubości, można wyróżnić sklejki cienko- lub grubowarstwowe. Ten typ płyt konstrukcyjnych może być wykonany z różnych gatunków drewna, zarówno rodzimych, jak i egzotycznych. W zależności od rodzaju zastosowanego drewna, sklejki odznaczają się różnymi cechami. Płyty sklejkowe znajdują powszechne zastosowanie zarówno jako materiał konstrukcyjny, jak i jako materiał wykończeniowy.

śr. ocena 5 / głosów 1