BHP na budowie

Bezpieczna budowa. Zasady BHP podczas budowy

Praca na budowie wiąże się z wieloma niebezpieczeństwami. Trudno wyobrazić sobie miejsce bardziej sprzyjające wypadkom. Dlatego osoby przebywające na placu budowy muszą przestrzegać szeregu zasad, które minimalizują ryzyko nieszczęśliwych zdarzeń i podnoszą ogólne bezpieczeństwo.

Według przepisów prawa pracy, za bezpieczeństwo podczas robót odpowiedzialny jest zarówno pracodawca, jak i pracownicy – wyjaśnia nasz rozmówca z firmy budowlanej Gral-Bud.

Na pracodawcy ciąży obowiązek zapewnienia odpowiednich warunków, natomiast pracownicy zobowiązani są do przestrzegania ogólnych zasad BHP, powinni też opracować szczegółowe zasady odpowiednie dla danego rodzaju budowy i sprawnie ze sobą współpracować.

Kogo obowiązują zasady BHP?

Do znajomości i przestrzegania zasad bezpieczeństwa na terenie budowy zobowiązane są wszystkie osoby wkraczające na jej teren, czyli również np. wizytatorzy czy sponsorzy inwestycji. Zarówno kierownik, jak i każdy nowy pracownik musi być wprowadzony w zasady postępowania w razie wypadku i jak zachować się podczas ewentualnej ewakuacji.

Podstawowe zasady bezpieczeństwa na budowie

Bardzo ważnym elementem regulaminu placu budowy są zasady poruszania się po jego terenie i podlega im bezwzględnie każdy. Do obsługi maszyn należy wyznaczyć konkretnych, wykwalifikowanych w tym kierunku członków ekipy.

Konieczne jest także używanie odpowiedniej odzieży i obuwia ochronnego, które pracownikom zapewnia pracodawca. Posiadanie kasku jest obowiązkiem każdej osoby przebywającej na terenie budowy, więc nie tylko osób, które wykonują tu prace.

Dodatkowe zabezpieczenia

Pracownicy narażeni na hałas powinni być wyposażeni w nauszniki ochronne, w razie potrzeby muszą mieć możliwość w korzystania z ochronnych gogli i rękawic roboczych – wymienia specjalista z przedsiębiorstwa Gral-Bud.

Osobne zabezpieczenia (pasy) są niezbędne podczas prac na wysokościach, zaś rusztowania znajdujące się powyżej 1 metra od gruntu muszą być wyposażone w barierki.

Bezpieczeństwo ludzi, a także troska o otoczenie naturalne placu budowy powinny być zawsze jednym z najważniejszych elementów już na początkowych etapach planowania prac. Uwzględnienie tych aspektów w początkowych założeniach ułatwia także wybór najwłaściwszych procesów i technologii wykorzystywanych w trakcie budowy.

śr. ocena 5 / głosów 2