Znaki ostrzegawcze. Charakterystyka ich budowy

Znaki ostrzegawcze są jednym z kilku typów znaków drogowych. Służą one do uprzedzania uczestników ruchu drogowego o miejscach, w których kierowcy powinni zachować szczególną ostrożność. Są to znaki, które przede wszystkim ostrzegają przed niebezpieczeństwami stałymi, które są skutkiem obowiązywania przepisów drogowych czy stanu infrastruktury.

Znaki ostrzegawcze okresowe

Czasem spotkać się też można ze znakami ostrzegawczymi, które ostrzegają przed zagrożeniami okresowymi. Znajdują się one np. w miejscach uczęszczanych przez dzieci czy zwierzęta, a także na drogach podatnych na różne czynniki pogodowe. Znaki ostrzegawcze zgodnie z obowiązującym prawem mają formę trójkąta równobocznego. Są żółte i posiadają czerwoną obwódkę z czarnym rysunkiem. Od tej reguły są tylko dwa wyjątki. Znaki ostrzegawcze zawsze umieszczane są czubkiem do góry, za wyjątkiem znaku „Ustąp pierwszeństwa”, który ma wyjątkową formę i jego wierzchołek skierowany jest w dół. Produkują je wyspecjalizowane w tym firmy, takie jak na przykład Andros.

Tabliczki towarzyszące

Znak ten jest jedynym znakiem o takim kształcie. Dlatego z daleka można go na tej podstawie rozpoznać. To dla wielu kierowców spore ułatwienie, gdy dojeżdżają do skrzyżowania i nie wiedzą, kto faktycznie ma pierwszeństwo przejazdu. Dodatkowo warto pamiętać o tym, że do znaków ostrzegawczych często dołączane są tzw. tabliczki towarzyszące. Mają one niewielkich rozmiarów prostokąta w kolorze żółtym. Umieszcza się je zawsze pod znakiem właściwym. Ich zadaniem jest informowanie użytkownika drogi, jak duża jest odległość od miejsca niebezpiecznego czy ile liczy odcinek drogi, na którym występuje dane niebezpieczeństwo.

Odległość znaku od miejsca zdarzenia

Czasami spotkać się można również z tabliczkami tekstowymi, które zawierają informacje specyficzne, jednostkowe, które nie są wskazane w ogólnym rozporządzeniu w sprawie znaków i sygnałów drogowych. Znaki ostrzegawcze muszą być zawsze rozmieszczone tak, aby wcześniej informować o danym niebezpieczeństwie. Na ogół odległość znaku od feralnego miejsca wynosi od 150 do 300 metrów na drogach, gdzie można poruszać się z prędkością powyżej 60 km/h oraz 100 metrów na drogach innych. Wyjątkiem jest tutaj znak „Ustąp pierwszeństwa”. W tym przypadku jest to odpowiednio 50 i 25 metrów. Tylko odpowiednie rozmieszczenie znaku i jego właściwa forma wizualna sprawiają, że należycie spełnia on swoją rolę ostrzegawczą, co ma zmniejszyć liczbę niebezpiecznych zdarzeń na drogach.

śr. ocena 0 / głosów 0