Wskaźniki napięcia

Wskaźniki napięcia i ich zastosowanie

Narzędzie służące do wykonywania pomiarów napięcia nazywamy woltomierzem. Woltomierze elektroniczne pozwalają na wykonywanie pomiarów napięcia w bardzo szerokim zakresie pomiarowym (od nanowoltów do megawoltów) oraz częstotliwości. Ponadto woltomierze posiadają dużą impedancję lub rezystencję wejściową, są odporne na przeciążenia i pozwalają badać różne parametry napięcia.

Podstawowa klasyfikacja woltomierzy elektronicznych opiera się na sposobie odczytu wyników wykonanych pomiarów. Wyróżnia się zatem woltomierze analogowe i cyfrowe, przy czym obecnie stosuje się głównie ten drugi typ urządzeń.

Woltomierze cyfrowe

Współcześnie najczęściej wykorzystuje się woltomierze cyfrowe, co wynika z wielu zalet takich urządzeń. Wśród nich należy wymienić krótki czas pomiaru i możliwość natychmiastowego odczytania wyniku, automatyczny wybór zakresów pomiarowych, bardzo dużą precyzję oraz łatwość przechowywania i przetwarzania uzyskanych informacji.

Woltomierze cyfrowe przetwarzają napięcie ciągłe na przebieg dyskretny. Zadanie to realizowane jest dzięki specjalnym układom, które nazywamy przetwornikami AC (analogowo-cyfrowe). Wśród woltomierzy cyfrowych wyróżnia się wskaźniki napięć stałych i wolnozmiennych oraz woltomierze napięć zmiennych.

Każdy woltomierz napięcia stałego zbudowany jest z kilku obowiązkowych zespołów. Za wybór zakresu i adaptację do rodzaju biegunowości napięcia odpowiada układ wejściowy woltomierza. Następnym elementem jest przetwornik AC, za którym znajduje się dekoder, sterujący wskaźnikiem cyfrowym. Ostatnim komponentem jest układ sterujący, który kontroluje wszystkie etapy pracy urządzenia.

Rodzaje przetworników woltomierzy cyfrowych

Ze względu na sposób przetwarzania AC możemy wyróżnić mierniki napięcia z przetwornikami bezpośrednimi i pośrednimi. Przetworniki pośrednie dzielą się dalej na urządzenia przetwarzające napięcie na odcinek czasu oraz przetworniki przetwarzające napięcie na częstotliwość. Wśród przetworników bezpośrednich wyróżniamy urządzenia kompensacyjne i bezpośredniego porównywania – opowiada nasz rozmówca ze sklepu internetowego REGMAG.

Do najpopularniejszych woltomierzy z przetwarzaniem pośrednim zaliczamy mierniki z przetwornikami impulsowo-czasowymi i przetwornikami podwójnego całkowania, zaś w grupie przetworników bezpośrednich – przetworniki kompensacyjne z kompensacją wagową.

Obecnie coraz częściej stosuje się też mierniki uniwersalne, które są połączeniem woltomierzy i amperomierzy, a więc umożliwiają również dokonywanie pomiaru prądów. Funkcję urządzenia zmienia się w zależności od potrzeb np. za pomocą przycisku. Poza tym na rynku dostępne są także przyrządy wielozakresowe, umożliwiające wykonywanie pomiarów wszystkich podstawowych wielkości elektrycznych.

śr. ocena 5 / głosów 1