prezydent Polski

Prawa i obowiązki prezydenta Polski

Funkcja prezydenta Polski określona jest na mocy Konstytucji. Według wszelkich definicji prezydent jest najważniejszym organem w kraju, który sprawuje władzę wykonawczą,
a także dba o przestrzeganie praw i przepisów zawartych w Konstytucji. Jednak jakie dokładnie prawa przysługują najważniejszej osobie w kraju i jakie obowiązki wynikają
z pełnienia tej bardzo odpowiedzialnej funkcji?

Podstawowe prawa i obowiązki głowy państwa

Konstytucja przewiduje zarówno wiele praw, jak i wiele obowiązków, które nałożone są na osobę sprawującą funkcję prezydenta kraju. Istnieją jednak dwa szczególne punkty, które są najważniejsze. Prezydent jest zatem:

  • Zwierzchnikiem Sił Zbrojnych,
  • reprezentantem kraju na arenie międzynarodowej.

Prezydent jako Zwierzchnik Sił Zbrojnych

Prezydent ma obowiązek wydawania i zatwierdzania wszelkich dokumentów, które bezpośrednio związane są z zarządzeniem polityką bezpieczeństwa narodowego oraz systemu obronnego kraju. W porozumieniu z doradcami oraz przedstawicielami rządu powinien on analizować wszelkie zagrożenia i podejmować decyzje zapobiegające tym zagrożeniom. W sytuacjach kryzysowych, kiedy istnieje duże zagrożenie, to prezydent podejmuje decyzje związane z mobilizacją Sił Zbrojnych oraz podjęciem przez nich konkretnych działań. Co więcej, prezydent ma także możliwość nadawania odpowiednich stopni wojskowych.

Reprezentacja kraju na arenie międzynarodowej

Drugą istotną rolą prezydenta jest reprezentacja kraju na arenie międzynarodowej. Oznacza to nic innego, jak to, że jest on osobą uprawnioną do kontaktu z przedstawicielami innych krajów, jak również organizacji międzynarodowych takich jak ONZ, NATO, Organizacje Unii Europejskiej. Funkcja ta wiąże się również z wyborem przez prezydenta osób pełniących funkcję przedstawicieli Polski w kontaktach z innymi krajami.

Inne prawa i obowiązki prezydenta

Konstytucja określa, że wśród kompetencji prezydenta kraju znajduje się nadawanie orderów i odznaczeń wagi państwowej. Co więcej, jego działania dotyczą także obszaru edukacji
w Polsce. W tym zakresie ma możliwość nadawania nominacji profesorskich – po wcześniejszym rozpatrzeniu wniosku przez Centralną Komisję do Spraw Stopni i Tytułów. Nadanie nominacji dotyczy także innych grup zawodowych – sędziów oraz generałów. Wnioski w tym przypadku składają odpowiednie instytucje.

Innymi obowiązkami głowy państwa są również;

  • powoływanie Premiera i Rady Ministrów – ma to bezpośredni wpływ na prawidłowe funkcjonowanie kraju,
  • nadawanie obywatelstwa polskiego, a także wydawanie decyzji zezwalającej na jego zrzeknięcie się.

Jak podkreśla pracownik serwisu Druga Rzeczpospolita: Jednym z bardzo często zapominanych praw leżących w mocy prezydenta RP jest prawo łaski. W specjalnych okolicznościach może on wydać decyzję o ułaskawieniu. Nie oznacza to jednak podważenia decyzji sądu, a zawieszenie wyroku, który działałby na szkodę skazanej jednostki – dodaje.

śr. ocena 5 / głosów 1