Badania elementów spawanych.

Badania nieniszczące w procesie kontroli wyrobów i elementów spawanych

Spawanie to jedna z podstawowych technik łączenie elementów konstrukcyjnych, stosowana w przemyśle oraz branży budowlanej. Aby mieć pewność, że spaw dwóch części spełnia ogólnie przyjęte normy, konieczne jest przeprowadzenie na nich odpowiednich badań. Badania nieniszcząca pozwalają określić jakość spawu i wykryć ewentualne mankamenty bez uszkadzania jego struktury.

Badania radiograficzne – RT

– To podstawowa metoda badania nieniszczącego – mówi przedstawiciel firmy Elana PetOpiera się ona na wykorzystaniu promieniowania rentgenowskiego, powszechnie stosowanego również do prześwietlania ludzkiego ciała w celu wykrycia urazów. Umożliwia ona uzyskanie obrazu badanego elementu na kliszy radiograficznej – przy jej użyciu wykrywa się takie wady jak braki przetopu, pęknięcia, żużle, porowatości czy przeklejenia.

Badania ultradźwiękowe – UT

Podobnie jak radiografia, badanie ultradźwiękowe umożliwia wykrywanie niezgodności wewnętrznej struktury badanego elementu. Wykorzystuje się w niej oddziaływanie fal ultradźwiękowych, które odbijają się od nieciągłości znajdujących się w wewnątrz badanego elementu, a następnie wracają do urządzenia emitującego. Komputer przetwarza informacje na temat długości powracającej fali by na ten podstawie stworzyć obraz graficzny. Dzięki metodzie ultradźwiękowej możliwe jest wykrywanie pęknięć, braków przetopu oraz rozwarstwień.

Badania penetracyjne – PT

Badania penetracyjne pozwalają wykryć niezgodności powierzchniowe oraz do głębokości 2 mm pod powierzchnią. Wykorzystuje się w nich tzw. penetranty, które wnikają w nieciągłością w materiale. Metoda ta może być wykorzystywana do badania elementów nie ferromagnetycznych, dzięki niej wykrywa się takie niezgodności jak pęknięcia wychodzące na powierzchnie oraz ubytki zewnętrzne.

Badania magnetyczno-proszkowe – MT

Podobnie jak wyżej opisana metoda PT, badanie MT pozwalają na wykrywania niezgodności powierzchniowych oraz do głębokości 2 mm pod powierzchnią. Różnicę stanowi fakt, że metoda MT przeznaczona jest do badania elementów ferromagnetycznych. Dzięki niej możliwe jest wykrywanie między innymi pęknięć powierzchniowych.

Badania wizualne – VT

Badania tego rodzaju to, najkrócej rzecz ujmując, wizualna ocena elementów – w tym celu wykorzystuje się pomoce optyczne, np. lupy. Dzięki tej metodzie możliwe jest namierzenie nieciągłości powierzchniowych. To podstawowa metoda badawcza, stosowana w przypadku wszelkiego rodzaju materiałów.

Badanie UTT

Badanie tego rodzaju polega na zmierzeniu grubość badanego elementu. W ten sposób można ocenić stopień wyeksploatowania elementu

śr. ocena 5 / głosów 3